Klimatalarmism med fascistiska drag?

På Newsmill pågår en debattserie om klimatalarmismen som dogm. Är det som händer i dagens klimatdiskussion och klimatalarmisternas agerande dagens mostsvarighet till häxprocesserna och katolska kyrkans förföljelse av dem som ifrågasatte kyrkans världsbild med jorden i centrum?

Under rubriken: ”Håller klimatalarmismen på att utvecklas till en fascistisk rörelse?” skriver Lars Bern och Maggie Thauersköld och varnar för en ökad intolerans i samhället.

Om vi inte skall glida in i ett samhälle präglat av intolerans och människofientlighet måste vi återupprätta en vetenskap som står helt fri från politiska och ekonomiska intressen. Utvecklingen under efterkrigstiden har i detta avseende gått åt motsatt håll. Det är konsekvenserna av detta vi nu får skörda. Vi ser det ena exemplet efter det andra på samhällsbeslut baserade på tillrättalagd forskning och även direkt manipulation av forskningsresultat. Och flertalet av de vetenskapliga akademierna som borde stå på barrikaderna och kämpa för den fria oberoende vetenskapen, har tyvärr abdikerat inför de starka politiska och ekonomiska intressen som styr klimatdebatten.

%d bloggare gillar detta: