Vindkraftens tillväxt fara för fågellivet | Inrikes | SvD

Vindkraftens tillväxt fara för fågellivet | Inrikes | SvD.

Ännu ett frågetecken om vindkraften. Varför behöver vi den egentligen i stor skala? Vi har ren och säker energi i våra kärnkraftverk och vattenkraftverk. En utbyggnad av vindkraften kommer att kräva reservkraft för alla tillfällen det inte blåser. Det kommer att innebära utbyggda älvar (ska vi inte slå vakt om de fyra orörda norrlandsälvarna längre?) och/eller större vattenmagasin. Större vattenmagasin lägger stora områden under vatten. Bortsett från att det fördärvar miljön både för människor och djur så orsakar det stora utsläpp av sk växthusgaser.  Om man tror på att mänskligt orsakade utsläpp av bl a koldioxid leder till kraftiga temperaturhöjningar så är väl detta ingen bra idé.

Alternativet till utbyggd vattenkraft är förstås kärnkraft. Det har det hittills talats tyst om.

Min slutsats är att vindkraft kräver mer kärnkraft. Då kan vi lika väl nöja oss med kärnkraften!

Annonser
%d bloggare gillar detta: