Klimatet ett miljöhot!

I dagens Sydsvenska skriver Jan Samuelsson bland annat om vad ESS kommer att betyda för Lund. Han spekulerar också i varför miljöprotesterna är ganska lama.

Kan det vara så enkelt att ”miljövännerna” är upptagna på annat håll?

Lunds naturskyddsförening är den främsta kritikern av projektet. Med små medel, verksamheten baseras huvudsakligen på medlemmarnas engagemang, påminner de oss om riskerna med ESS. Men de är märkligt ensamma i miljödebatten. ESS är ett projekt i samma storlek som Öresundsbron, och innan bron byggdes var miljödebatten stark. Då gällde det avgaser och vattenströmmar. Här handlar det om kvicksilver och radioaktivitet. Det sistnämnda låter allvarligare i mina öron, men ändå tycks ingen utanför Lund vara intresserad av ESS miljöeffekter.

Nu kommer det ju att tas fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Anläggningen prövas också enligt strålskyddslagen och plan-och bygglagen. Det är en omfattande tillståndsprocess som nu drar igång. Men detta brukar ju inte hindra högljudda potester i andra sammanhang. Det är ju också bra att det förs fram många olika synpunkter så att verksamheten verkligen blir grundligt prövad.

Jag håller med Jan Samuelssson om att det är förvånande att den enda ”motkraften” är Naturskyddsföreningen. Kan det vara så att de flesta andra miljöorganisationer nu är så inriktade på en eventuell, av mänskliga aktiviteter eventuellt orsakad, temperaturhöjning, att de missar de nära, angelägna miljöproblemen?

Annonser
%d bloggare gillar detta: