Oförändrad skolpeng trots tufft sparkrav – Lund – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt

Det ekonomiska läget för kommunen är tufft med prognoser om minskande skatteintäkter. Kommunfullmäktige har beslutat att lägga ut ett sparkrav på de flesta nämnder (undantaget Barn- och skolnämnderna och Socialnämnden). Det är förstås bra att vi i Lund, till skillnad från många andra kommuner inte behöver göra så stora neddragningar på förskola och grundskola men jag hade nog personligen hellre sett att den besparing vi gör på gymnasiet hade fördelats ut jämt över all utbildningsverksamhet i kommunen. Jämfört med andra kommuner har vi satsar vi mycket på förskola och grundskola och lite på gymnasiet. Tyvärr fanns det ingen majoritet för det förslaget.

Men oavsett vad man tycker så har det förhandlats fram ett sparbeting som beslutats av kommunfullmäktige. Då är det vårt ansvar i Utbildningsnämnden, liksom i alla andra nämnder, att anpassa oss efter det.

Det fungerar inte att som socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet skylla på att man inte var med på besparingen i fullmäktige. Lagen är inte sådan. Nämnderna är skyldiga att följa fullmäktigebeslut. Det duger inte heller att som folkpartiet och centern blunda och hoppas på bättre tider.

Visst är prognoserna för hösten osäkra. Vi vet ännu inte exakt hur många elever som kommer till Lund från andra kommuner eller vilka skolor Lundaungdomarna slutgiltigt väljer. Därav mitt förslag att vi skulle lägga oss på en något lägre besparing än den förvaltningen föreslog och hellre få ett mindre underskott som vi då måste arbeta in under 2010. Med mitt förslag skulle skolpengen sänkas med lika mycket under hela läsåret i stället för en stor sänkning enbart under hösten. Om det nu så småningom visar sig att förvaltningens prognoser stämmer så kommer vi ha ett stort underskott att ta in under 2010. Det kan väl inte vara bättre? Alternativt, om det visar sig att folkpartiet och centern chansat rätt så har verksamheten haft det bättre under hösten än med förvaltningens förslag.

I SDS resonerar dessutom socialdemokraternas företrädare om att besparingen skulle bli dubbelt så stor som mitt förslag. Detta beror på att hälften av ungdomarna i Lunds kommunala gymnasieskolor kommer från andra kommuner. När vi minskar vad vi betalar för våra egna elever minskar samtidigt vad andra kommuner betalar för sina elever. Men summan per elev är densamma och det är det som förslaget utgick ifrån.

Oförändrad skolpeng trots tufft sparkrav – Lund – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Annonser
%d bloggare gillar detta: