Plakatpolitik

I dag och i morgon sammanträder kommunfullmäktige för att behandla i första hand budget för 2010. Efter ett par timmars inledande debatt började vi så behandla nämnder och styelser, en efter en.

Först ut var Politisk ledning. Det stora tvisteämnet var frågan om sänkta politikerarvoden och avskaffande av politiska sekreterare.

Centern och folkpartiet driver kravet att politikerarvoden skall frysas för 2010. I detta instämde sverigedemokraterna, vänsterpartiet, demokratisk vänster och miljöpartiet.

Detta är ett typiskt exempel på populism. Visst läter det bra och ansvarsfullt, politiker har ju så höga löner, eller…!?

Vad handlar det om egentligen?

En ganska vanlig förtroendevald är ledamot i en nämnd och i kommunfullmäktige. Detta innebär två sammanträden per månad (juli sammanträdesfri) och ett antal timmar för att läsa in alla handlingar. Detta beräknas till minst 198 timmar per år. Arvodet? Jo 50 (femtio) kronor per timme.

Att räkna upp detta arvode med den genomsnittliga löneökningen hos de kommunanställda är verkligen det minsta man kan göra. Problemet med arvodena i Lund är inte att de är för höga!

En majoritet av moderater, kristdemokrater och socialdemokrater avslog föslaget.

Avskaffa de politiska sekreterarna ville centern och sverigedemokraterna. Detta yrkande avslogs. Omprövning sker inför varje mandatperiod.

Annonser
%d bloggare gillar detta: