Låg effektivitet för vindkraft!?

Per-Olof Persson beskriver i gårdagens Ystads Allehanda på ett lättförståeligt sätt hur vindkraften fungerar, varför effekten är så låg och varför den hotar natur och miljö i Norrland. Eftersom vindkraft inte kan ge något pålitligt och stabilt tillskott till vår elproduktion krävs alltid reservkraft. Per-Olof Persson utgår från att reservkraften är vattenkraft.

I min värld får man inte bygga ut de fyra orörda Norrlandsälvarna och reservkraftsalternativet är kärnkraft. Då kan man ju fråga sig varför man först måste bygga vindkraftverk (subventionerade) för att sedan bygga ut kärnkraft (eller i värsta fall kol-eller oljekraft). Då kan man ju spara massor med resurser genom att bygga kärnkraft direkt.

Vindkraftverkens energitillförsel utgörs av den opålitliga vinden. Effektuttaget sker inte i förhållande till kundernas efterfrågan av el och det går inte att lagra energin. Därför måste vindkraften stöttas av andra typer av energikällor för att kunna fungera som en del i ett större elförsörjningssystem. I Sverige utnyttjas främst vattenkraften som reglering och Svenska Kraftnät uppger att vindkraften regleras till 95 procent. Därför måste en stor satsning på vindkraften innebära att de fyra orörda älvarna i Norrland byggs ut med vattenkraft.

Per-Olof Persson

Vindkraftens effektivitet är låg

Annonser
%d bloggare gillar detta: