Ömma tår i klimatdebatten

Häromdagen skrev jag om de båda nationalekonomerna Nils Lundgren och Marian Radetzki som i DN sågade klimatlarmet.

Uppenbarligen trampade de på några ömma tår för i stället för att försöka bemöta sakfrågan tog ett antal journalister till rejäla brösttoner. I dagens Expressen, på ledarsidan, under rubriken ”Högertrams om klimatet” skriver den anonyme ledarskribenten:

Utan egen erfarenhet på området har de bestämt sig för att underkänna stora delar av den naturvetenskapliga forskningen kring klimatförändringar.

Undrar just vilka kunskaper ledarskribenten har och vilka vetenskapliga analyser som gjorts?

Som stöd för teorin att debatten är över för ledarskribenten fram:

”att Sveriges främsta nyliberala ideolog, Johan Norberg, omfamnar idén om en global koldioxidskatt och moderaterna tävlar med de rödgröna om vem som har den offensivaste klimatpolitiken.”

och stödjer sig på en annan ekonom som med Expressens måttstock inte heller han borde ha rätt att uttala sig i frågan:

”Visst är det så att forskningen om klimatförändringar innehåller ett stort mått av osäkerhet. Men samtidigt är de potentiella effekterna av klimatförändringarna så allvarliga att det inte går att bortse från dem. Effekterna kanske blir mindre än vad en del forskare menar, men de kan lika gärna bli ännu värre, konstaterade exempelvis Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster i en kommentar till Lundgren och Radetzki.”

I Sydsvenskan spydde en lika indignerad skribent, Nina Halling, galla över Lundgren och Radetzki.

Hon har bestämt sig. Med vilka vetenskapliga meriter vet jag inte:

Men det vetenskapliga underlag som finns pekar åt ett håll. Människan påverkar klimatet. Höjs temperaturen kommer vädret att bli mer extremt, vissa länder kommer att läggas under vatten medan andra kommer att torka ut. Den värsta reaktionen i ett sådant läge är att sticka huvudet i sanden.

Ett tungt argument är uppenbarligen att:

Världens ledande länder har enats om att klimatfrågan är ett problem som måste åtgärdas.

Det presenteras ständigt nya rapporter som ifrågasätter teorin om att mänskligt orsakade koldioxidutsläpp leder till global uppvärmning. OBS att detta måste inte vara det samma som att säga att det inte sker någon klimatförändring. Klimatet förändras hela tiden, det har varit både mycket varmare och mycket kallare än vad det är i dag. Men Nina Halling är uppenbarligen nöjd med de argument hon fått och kan också bedöma att inga riktiga vetenskapliga motargument presenterats.

Debatten har kommit längre än att ifrågasätta den mänskliga påverkan på klimatet. Så länge inga riktiga vetenskapliga motargument kan presenteras bör diskussionen handla om hur världen skall minimera skadorna och vem som skall stå för kostnaderna.

Det Lundgren och Radetzki för fram är förvisso inga vetenskapliga argument för att mänskligt förorsakade koldioxidutsläpp inte skulle påverka klimatet. Det de för fram är däremot talande:

– Till skillnad från andra nationalekonomer har vi granskat de naturvetenskapliga grunderna. För oss är det tydligt att klimatforskarnas slutsatser avgörs av hur deras statistiska beräkningsmodeller är uppbyggda. Men fakta visar inte att mer koldioxid leder till någon farlig global uppvärmning, säger Nils Lundgren.

Beviset för att ökad koldioxidhalt i atmosfären leder till högre temperaturer har jag inte sett. Däremot tvärtom. Olika framtidsscenarion bygger på datamodeller och ingenting annat. Resultaten beror på modellens kvalitet och de variabler som matas in. Dvs. det går att bygga en modell som ger det resultat man vill ha. Kunskapen om vad som verkligen styr klimatet kommer säkerligen att dröja.

Det finns akuta problem i världen i dag. Rent vatten, luftkvalitet, sjukvård, utbildning..

Människor dör varje dag av t ex brist på rent vatten och världen skulle kunna göra något åt det. Samtidigt diskuteras om Maldiverna eventuellt skulle översvämmas om havsnivåerna stiger och pengarna används till projekt vars nytta är tveksam. Men forskarna får forskningsanslag, klimatindustrin tjänar stora pengar, och politiker framstår som handlingskraftiga.

Ack du arma värld!

Annonser
%d bloggare gillar detta: