”Facket måste betala olaglig blockad”

För ett par år sedan gick debattens vågor höga när det gällde Byggnadsarbetarförbundets agerande. Det var det kända (ökända) Lavalmålet i Vaxholm och blockader som drev företag i konkurs. En del av detta får nu sitt rättsliga efterspel.

Byggfirman HGS hade bra villkor för sina tre anställda, ingen av dem var med i facket och ville inte heller bli det. Byggnadsarbetarförbundet, med en makt som inte står skatteverket efter, krävde att få 1,5 % av företagets löner för granskningstjänster som man inte utförde.

Facket försatte företaget i blockad för att tvinga igenom ett kollektivavtal vilket strider mot Europakonventionen. Bolaget fick rätt i Europadomstolen men då var det för sent. Bolaget hade gått i konkurs och de anställda förlorat jobbet.

Nu lämnar Centrum för rättvisa in en stämningsansökan mot Byggnads för att de skall fås att ta ansvar för sina metoder.

Facket måste betala olaglig blockad | Brännpunkt | SvD.

”Vi socialdemokrater bör sänka skatten på arbete” | Newsmill

Om Hans Dahlgren (S) är seriös i att vilja sänka skatten så bör han nog byta parti. Det troligaste är väl att han har insett att sänka skatten på arbete är bra och populärt bland väljarna men att han självklart vill kompensera med en skattehöjning på något annat område. (Fast det säger han försiktigtvis inte.) Som när Gunnar Sträng var sossarnas finansminister. Det hände att han sänkte en skatt men man kunde alltid vara säker på att han höjde någon annan stans så att statens skatteinkomster ständigt ökade.

Artikeln är ett tecken så gott som något på att valrörelsen inför 2010 startat.

Ny skolplan

På kommunfullmäktiges budgetsammanträde antogs så äntligen den nya skolplanen för Lund:

I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson

”Nu stoppar vi komvux som gräddfil till högskolan” – DN.se

Många tror säkert att rubriken ovan är ett citat från utbildningsminister Björklund – men de har fel!

Regeringen har beslutat om nya antagningsregler till högskolan. De som har läst på KomVux för att höja sina redan godkända betyg placeras i en särskild grupp och de som söker direkt från gymnasieskolan prioriteras. I det nya förslaget till skollag tas nu möjligheten att en andra gång läsa de kurser man redan läst och blivit godkänd i på gymnasiet. Däremot blir det möjligt att fortsättningsvis tentera upp betyg när man läst på egen hand.

– Jag tycker att det är slöseri med samhällets resurser att den som redan har en komplett godkänd gymnasieutbildning ska kunna kräva att få läsa exakt samma utbildning en gång till, säger utbildningsminister Jan Björklund till Rapport.

Möjlighet att läsa upp betyg stoppas

Detta har kritiserats från många håll. Därför är det extra roligt att läsa Leif Pagrotskys DN-debatt artikel från 2006 när han var (S)-märkt minister. ”Nu stoppar vi komvux som gräddfil till högskolan”

I dag fattar regeringen beslut om att ändra reglerna för intagning till högskolan. Det ska inte längre gå att skaffa sig en attraktiv högskoleplats – till exempel inom läkarutbildningen – genom att läsa upp gymnasiebetyg på komvux. Reglerna för så kallad konkurrenskomplettering via komvux skrivs om helt. Vi vill bekämpa frestelsen att ta lättvindigt på gymnasietiden och räkna med ett fjärde år på komvux, skriver ungdomsminister Lena Hallengren och utbildningsminister Leif Pagrotsky. Den som höjt betyg på komvux ska aldrig gå före den som sökt in på sina gymnasiebetyg. Reformen ska öka rättvisan. Det har varit femton gånger vanligare att barn till högre tjänstemän och akademiker höjt betygen till högsta nivå på komvux, än barn från arbetarklassen.

Dagmammorna behövs!

En familj i Södra Sandby vill ha sitt familjedaghem (i dagligt tal sin dagmamma) kvar. Barn och skolförvaltningen vill lägga ner verksamheten för at den är för dyr.

Det är viktigt med alternativ inom barnomsorg och förskola. Familjedaghemmen fyller en viktig funktion som alternativ för föräldrar som föredrar små grupper och hemlik miljö när de väljer var barnen skall tillbringa sin förskoletid.

Politikerna i Barn- och skolnämnden bör slå vakt om alternativet. Många andra kommuner jobbar mycket bättre med detta än Lund. Positiva exempel finns i Stockholmsområdet. Där har vi mycket att lära.

Om detta skriver SkD i dag.

slå vakt om hotat familjedaghem

SkD rapporterar från kommunfullmäktige:

Skånskan om politikerarvodena

Busstaxorna igen

Lyssnar på debatten om busstaxorna. Kan det vara så att det är satsningen på cykelvägar mm som leder till minskat bussåkande. Det kan ju inte vara taxorna. I skånekommuner med högre taxor ökar bussåkandet. I Lund satsar vi ju mycket på att få invånarna att cykla mera.

Renhållning

Det skräpas ner förfärligt i Lund. Därom är alla partier väl överens. Det är en viktig fråga för Lundaborna att deras gator, torg och parker är välstädade. Socialdemokraterna vill höja skatten för att satsa mer på städning. Jag kan förstå att de vill satsa mer på städning men prioriterar hellre resurserna till skolan.

Inom befintlig ram för renhållning borde vi kunna öka informationen om vad Lundabornas slarv kostar. Om alla använde papperskorgar, tog sina engångsgrillar och flaskor med hem eller till närmsta sopkärl kunde vi använda pengarna till något trevligare än städning som inte skulle behövas.

Busstaxor

Nu laddar kommunfullmäktige för den årliga trafikdebatten. Busstaxorna i Lund är kraftigt skattesubventionerade. Efter den senaste höjningen av kontanttaxan till 17:- ligger vi fortfarande lågt. I Skånekommuner med högre busstaxor så ökar åkandet medan det faktiskt sjunker i Lund. Det är inte bara taxan som avgör. Dessutom är det inte rimligt att den som åker buss i Lund bara står för knappt halva kostnaden. Sossarna vill satsa två miljoner för att sänka taxan till 16:-. Hur finansiera detta? Jo med skattehöjning förstås.

Plakatpolitik

I dag och i morgon sammanträder kommunfullmäktige för att behandla i första hand budget för 2010. Efter ett par timmars inledande debatt började vi så behandla nämnder och styelser, en efter en.

Först ut var Politisk ledning. Det stora tvisteämnet var frågan om sänkta politikerarvoden och avskaffande av politiska sekreterare.

Centern och folkpartiet driver kravet att politikerarvoden skall frysas för 2010. I detta instämde sverigedemokraterna, vänsterpartiet, demokratisk vänster och miljöpartiet.

Detta är ett typiskt exempel på populism. Visst läter det bra och ansvarsfullt, politiker har ju så höga löner, eller…!?

Vad handlar det om egentligen?

En ganska vanlig förtroendevald är ledamot i en nämnd och i kommunfullmäktige. Detta innebär två sammanträden per månad (juli sammanträdesfri) och ett antal timmar för att läsa in alla handlingar. Detta beräknas till minst 198 timmar per år. Arvodet? Jo 50 (femtio) kronor per timme.

Att räkna upp detta arvode med den genomsnittliga löneökningen hos de kommunanställda är verkligen det minsta man kan göra. Problemet med arvodena i Lund är inte att de är för höga!

En majoritet av moderater, kristdemokrater och socialdemokrater avslog föslaget.

Avskaffa de politiska sekreterarna ville centern och sverigedemokraterna. Detta yrkande avslogs. Omprövning sker inför varje mandatperiod.