Klimatrealism!

Stockholmsinitiativet ordnade ett seminarium:

Sluta mörka – nytt ljus över klimatpolitiken
En granskning av klimatpolitikens underlag och konsekvenser

Ett mycket intressant seminarium som gick helt på tvärs med allt annat idisslande om jordens snara undergång pga obevisade teorier och spekulationer. Till alla er som vill tänka själva i klimatfrågan rekommenderar jag att gå in och titta på Stockholmsinitiativets texter och bloggen theclimatescam.

Mest intressant var Maggie Tauerskölds historiska paralleller till domedagsprofetior genom historien och den kvalitetsgranskning som gjordes av Ingemar Nordin, Professor i Vetenskapsteori vid Linköpings universitet. Professor Nordin gjorde en vetenskapsteoretisk genomgång av klimatfrågan och visade att hela Klimatfrågan vilar på allt annat än vetenskaplig grund. IPCC:s rapporter fyller inte elementära krav på vetenskaplig forskning.

Ett fullständigt lysande föredrag, både pedagogiskt och innehållsmässigt, hölls av Johnny Fagerström, överstelöjtnant och klimatdebattör. Han beskrivning av hur besattheten vid vindkraft som lösning på alla problem leder till ett enormt slöseri med pengar, energi och miljö var mycket tydlig. Den borde ingå i en introduktionsutbildning för alla riksdagsledamöter innan fler tokiga beslut fattas.

Mycket intressant framkom också i den statistik mm över klimatet förr och nu som presenterades av Göran Ahlgren. Avslutningsvis fick vi ta del av en mycket personlig beskrivning från Guy Fardell om samvete och respekt, hur värderingar växer fram och olika bevekelsegrunder för att driva frågor.

Detta var en mycket väl använd eftermiddag.

Theclimatescam sände direkt och det går att titta på seminariet i repris, ta del av program osv här: Stockholmsinitiativets seminarium

Annonser
%d bloggare gillar detta: