Kulturportfölj?

KulturportföljdebattKulturutredningen har föreslagit att delar av de statliga kulturpengarna ska flyttas över till landstingen och kommunerna. Alla landsting och nästan alla kommuner gillar idén om den så kallade portföljmodellen.

Eftersom Region Skåne redan arbetar med en sk ”kulturpåse” ligger vi långt framme i Skåne och kulturnämnden bjöd in till en kulturdebatt med företrädare från stat, region och kommun:
Rubrik:
Från påse till portfölj: En resa med kulturskapare och medborgare i fokus

Panelen talade utifrån sina olika utgångspunkter om vägen till ökat samspel och om möjligheter och utmaningar längs vägen.

Ett intressant och givande seminarium. Åsiktsskillnaderna blev väldigt tydliga. Region och kommunföreträdarna uppskattade kulturutredningens förslag och hoppades att kulturministern ser till att förslaget blir verklighet. I Skåne har man redan kommit långt i samarbetet med kommuner och kulturutövare.

På riksnivå var det inte lika glatt. Kerstin Brunnberg, ordf. Statens Kulturråd och Siv Holma(V), ordf. Riksdagens kulturutskott dolde dåligt sin misstro mot regionernas förmåga att medverka till ett rikt kulturliv. Det finns uppenbarligen en misstro mot kultur som inte styrs från Stockholm. Kanske spelar rädslan för minskat inflytande en stor roll också.

Efter ett tag hettade det till i diskussionen om var kulturbesluten ska fattas. Kulturrådets chef beskyllde regionrepresentanterna för ett omoget, barnsligt synsätt. Den statliga makten verkade tydligt hotad men det var en omogen reaktion.

Kulturportfölj är ett bra förslag som jag hoppas blir genomfört. Men vi får inte glömma att det också gäller nivån på kulturportföljen. I en sammanställning jag såg för några år sedan fick t ex Skåningar mycket lägre belopp per invånare än t ex Göteborgare. Det är inte rätt.

På längre sikt är det förstås inte nog. Det är egentligen helt fel att Skåningar först betalar skatt till Stockholm, pengarna snurrar runt inne på Kulturrådet eller någon annan statlig byråkrati och en del av dessa pengar sedan i nåder betalas tillbaka till oss i en sk portfölj. Pengarna skulle aldrig lämnat Skåne.

Annonser
%d bloggare gillar detta: