Lagen om offentlig upphandling – hinder eller möjlighet?

UpphandlingUnder rubriken ”Kampen om de 500 miljarderna” höll småföretagarna ett seminarium.

Värdet på offentlig upphandling är ca 500 miljarder kronor per år, men få småföretag deltar. Hur kan den offentliga upphandlingen förbättras? Hur göra för att fler småföretag ska delta?

I samtalet skulle enligt programmet Anna-Stina Nordmark Nilsson, VD Företagarna; Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig Finans-departementet; Dan Sjöblom, GD Konkurrensverket och Claes Ljungh, GD Kammarkollegiet deltaga. Till min glädje hade panelen utökats med Carola Gunnarsson, 1:e vice ordf i Sveriges kommuner och Landsting som på ett bra sätt kompletterade med kommunernas bild av de problem som LOU innebär.

Regeringen genomför förändringar för ökad tydlighet, rättssäkerhet och vissa förenklingar. Detta applåderas av Företagarna. Tyvärr verkade det som ingen riktigt tar kommunernas upplevelser av att LOU faktiskt ibland fördyrar och försvårar på allvar. Det är inte bara företagen som behöver förenklingar, det gör även kommunerna. Speciellt har många små kommuner problem. Här måste det till en gemensam utveckling av olika stödsystem för upphandlarna. SKL kräver också en rejäl höjning av gränsen för när direktupphandling får ske. Deras förslag är 600 000:- som i Norge och Danmark.

Det duger heller inte att bara skylla på EU. EU reglerar upphandlingar över 2 respektive 40 miljoner. Att reglera upphandlingar på en lägre nivå liksom att ta med social, hälsa och sjukvård är något Sverige valt själva.

Företagarna anklagade kommunerna för krångliga upphandlingsunderlag och irrelevanta krav. Det stämmer säkert.

Seminariet var välbesökt men tyvärr var vi bara tre som på något sätt representerade dem som handlar upp. Upphandling har rykte om sig att vara svårt och det är delvis sant även om regelverket är ganska tydligt. Men även vi kommunpolitiker måste deltaga i diskussionen om hur LOU skall utvecklas. Det räcker inte att klaga på interna möten. SKL verkar företräda oss bra men en bredare debatt vore önskvärd.

Regeingen presenterade i går ett förslag till hur man vill ändra upphandlingsreglerna. Nu har vi chansen att diskutera och påverka.

Annonser
%d bloggare gillar detta: