Forskningens framtid i EU

Den första och största EU-konferensen under Sveriges ordförandeskap, New Worlds – New Solutions, inleds i dag vid Lunds Universitet.
Konferensen behandlar hur forskning och innovationer ska kunna bidra till att lösa framtidens utmaningar när det gäller klimat, ekonomi, Europas åldrande befolkning och andra sociala och kulturella förändringar. Avsikten är att dra upp de första riktlinjerna för EU:s forskningspolitik efter 2014, kallad ”Lund declaration”. Idag finns det ingen gemensam forskningspolitik inom unionen.

Detta är bara en i raden av alla glädjande händelser på vetenskapsområdet i Lund under 2009. Denna EU-konferens följs dessutom av fem ytterligare under hösten. Dagens konferens kan man följa på Lund University stereaming site

%d bloggare gillar detta: