Ekologiskt misstag

I Lunds kommun finns en ekologisk handlingsplan som säger att kommunen skall utöka andelen ekologiska livsmedel. Målet är att nå 40 % år 2012. De ekologiska livsmedlen är dyrare så för att få råd med dem får man öka andelen billigare livsmedel som rotfrukter. Anledningen till att man vill gå över till ekologiska livsmedel är att de betraktas som ”bättre” och det är förstås ”politiskt korrekt”.

Den synen får nu en allvarlig knäck när man läser vad några forskare från SLU skiver:

Tveksamt med ekobruk

Det ekologiska idealet inom lantbruket bygger på en ideologisk och naturromantisk syn och forskningen har haft mycket svårt att belägga ekoproduktionens alla påstådda fördelar. Lantbrukets miljömål nås bättre med riktat stöd till vanligt jordbruk än med satsningar på ekologisk produktion,

Artikeln sågar ett antal myter som i debatten förts fram som fakta:

– Avkastningen för de i Sverige odlade grödorna blir ungefär hälften så stor som vid konventionell odling, vallen undantagen.

– Påståenden om att markens att bördighet skulle förbättras stämmer inte. Tvärtom minskar markens förråd av växtnäring och naturligt nog ökar ogräsförekomsten.

– Ytterligare en tveksamhet finns vad gäller jordbrukets klimatpåverkan. Mer mekanisk ogräsbekämpning kräver energi. Det ekologiska jordbruket har större klimatpåverkan.

– De bekämpningsmedel som används i Sverige i dag är inte farliga och har dessutom starkt bidragit till ökad odlingssäkerhet. Ekologiskt odlad mat blir inte mer hälsosam.

Forskningen visar, hävdar vi, att de miljömål som rör lantbruket bättre nås med hjälp av stöd till problemorienterade åtgärder i vårt ”vanliga” lantbruk än att ge stöd till ekologiska produktionsmetoder. Maten blir inte heller hälsosammare. Vår mening är att en kunskapsbaserad utveckling är mer långsiktigt hållbar och ändamålsenlig än en dogmatiskt vägledd. Att lösa naturvetenskapliga problem utgående från diffusa filosofiska teorier leder sannolikt oftare fel än rätt.

Detta är naturligtvis som att svära i kyrkan. Men ska vi i en värld där det krävs mer mat för att föda många svältande ändra odlingsmetoder så måste vi förstås veta vad vi gör. Det duger ju inte att minska matproduktionen bara för att det känns bra med Sörgårdsromantik.

I Lund har vi förändrat maten för att få råd med ekologiska livsmedel men ändå behålla näringsriktig mat. Maten kompletteras nu med billigare livsmedel som rotfrukter, bönor och linser och det har blivit fler grytor, gratänger och soppor. Köttfärssåsen innehåller inte bara kött utan morötter osv. De förändringarna har jag absolut inget emot. Det viktigaste är att maten uppfyller högt ställda krav på att vara god och näringsriktig.

En del elever protesterar och tycker att maten blivit sämre och den har ju ändrats. Mycket beror förstås på vad man är van vid hemifrån. Själv brukar jag besöka gymnasieskolorna och proväta maten ibland. Tycke och smak varierar förstås men jag tycker den är helt ok.

Men tänk om den dyrare ekomaten inte är bättre? För mig är det betydligt viktigare att maten är närodlad än att den är ekologisk. (För riksdagen och EU som beslutar om Lagen om offentlig upphandling är förstås närodlat fullständigt betydelselöst och också en form av Sörgårdsromantik)

Tänk om vi lägger ut pengar i onödan, pengar som kunde använts till mer helt kött, till bättre böcker eller högre lärarlöner? Det är bra med debatt och ifrågasättande? Underlagen för ekomatsbesluten är ju inte så imponerande – men ve den som vågar protestera!

Annonser
%d bloggare gillar detta: