Ny finanskris på gång?

Den liberale samhällsdebattören Johan Norberg varnar i dagens DN för en ny finanskris – den här gången orsakad av de politiska beslut som fattats för att mildra den förra krisen. Enligt Norberg har världens ledare inget lärt utan lägger med sina felaktiga beslut grunden för nya kriser:

Den politik som bedrivs av regeringar i Sverige och i övriga västvärlden samt av centralbankerna riskerar leda till att vi fördröjer den ekonomiska återhämtningen och lägger grunden för framtida kriser. Låga räntor och räddningsaktioner för banker och storföretag uppmuntrar till samma huvudlösa risktagande som ledde till den värsta finanskrisen sedan 1930-talet, skriver samhällsdebattören Johan Norberg.

Norberg varnar i sin artikel för att vi riskerar att hamna i samma situation som 2001. Det finns andra paralleller att dra.

Den politik som förs i dag påminner om den politik som Franklin D Roosevelt förde med höjda skatter, ökade kostnader för att anställa, statliga infrastruktursatsningar mm. Detta medverkade till att förvärra 30-talets kris och den höga arbetslösheten fick inte sin lösning förrän med behovet av soldater till andra världskriget. En underskattad amerikansk president är William Harding. Han ärvde stora statliga underskott, byråkrati och kris efter första världskriget. Harding förde sitt land ur krisen med besparingar, skattesänkningar och minimal inblandning i den privata sektorn. Ett och ett halvt år efter att han blev president inleddes det glada 20-talet.

I dagens politiska klimat är detta förstås ingen populär historiesyn. Allt för många politiker är besatta av att ”göra” i stället för att ”göra det möjligt”.

%d bloggare gillar detta: