Mattelyft

Torsdag nästa vecka börjar höstterminen i de flesta skolor i Lund. Redan denna vecka arbetar lärare med planering och egen fortbildning. På Uggleskolan i Södra Sandby sitter lärarna i skolbänken och förbereder inför läsårets Mattelyft.

Matte är roligt, nyttigt och viktigt. Samtidigt har ämnet rykte om sig att vara svårt och många förstår inte varför de måste lära sig. Svenska elever har blivit sämre i matte. Det skall bli intressant att så småningom få ta del av Uggleskolans resultat och erfarenheter.

Ett område som Alliansregeringen prioriterat är just att höja resultaten i skolan. Exempel på åtgärder är fortbildning av lärare i lärarlyftet och det särskilda läsa-skriva-räkna-bidraget.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att på fler sätt förbättra undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. För detta får Skolverket 107 miljoner kronor under 2009. Den största delen, 87 miljoner kronor, är medel som kommuner och fristående skolor ska kunna söka för att utveckla sin undervisning i matematik i grundskolan.

En sak som förts fram är just att eleverna räknar mycket på egen hand och gör ofta systematiska fel, som inte upptäcks av lärarna. Ett mål för satsningen är just att hjälpa lärarna och skolorna att ändra sin undervisning.

Skolverket ska också analysera hur undervisningen i naturvetenskap och teknik i lågstadiet kan bli bättre och underlätta övergången mellan gymnasiet och högskolan. Genom Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) ska Skolverket dessutom tillhandahålla stödmaterial och sprida information om goda exempel på hur matematikundervisningen kan bli mer inspirerande.

I budgetpropositionen för 2009 finns 200 miljoner kronor beräknade för 2010 och lika mycket 2011 för satsningar på matematik, naturvetenskap och teknik.

Ofta är tidningarna fulla av tråkigheter. Att Uggleskolan verkligen satsar på matematikundervisningen var verkligen en rolig nyhet och en ljuspunkt i nyhetsflödet.

Läs i SDS:Matematik inte bara siffror

Annonser
%d bloggare gillar detta: