Vindkraften hotar våra vatten

Att minska krångel och byråkrati är förstås något att jubla åt. Det gäller dock att vara försiktig och tänka på konsekvenserna. Det är kanske bra att det är lite krångligt ibland. I ett debattinlägg i DN varnar Björn O Gillberg och Staffan Michelson under rubriken ”Regeringgens planer på elexport hotar våra vatten” för att medborgarnas inflytande i miljöprocesserna kommer att minska.

De nämner inte ordet klimathot i artikeln men det är förstås klimathysterin som ligger bakom. Med klimathot som täckmantel har vindkraften fått en gräddfil i byråkratin. Nur är det vattenkraftens tur. Det som det talats tyst om är att vindkraft förutsätter vattenkraft. Hur ställer sig svenska folket till en massiv utbyggnad av vattenkraft, i alla mindre vattendrag och framförallt i de fyra orörda Norrlandsälvarna?

Arbrå juli 2007Naturligtvis kan befintliga vattenkraftverk uppgraderas men det räcker inte. En utbyggnad behövs om vi i Sverige skall kunna svara för elexport och reglerkraft för att täcka upp när alla vindsnurror i ett kolkraftslöst Europa står stilla för att det blåser för lite eller för mycket. Det är bara kol- och vattenkraft som tekniskt fungerar som reservkraft till vindkraften. Kärnkraft kan inte regleras snabbt nog.

Det handlar för regeringen om att skapa förutsättningar för att göra Sverige till elexportör av stora mått och har föga att göra med att trygga den svenska elförsörjningen. Regeringens planeringsram för 30 TWh vindkraft till år 2020 förutsätter dock en omfattande utbyggnad av reglerkraft som lätt kan dras i gång när det inte blåser. Snabbstartade kol- eller gaskraftverk som reglerkraft är otänkbart mot bakgrund av koldioxiddebatten. Kärnkraftverk kan inte regleras upp och ner i takt med tillgången på vindkraft. Vattenkraft är däremot den idealiska reglerkraften. 30 TWh vindkraft kräver ytterligare cirka 5 000 MW vattenkraft, som svarar mot cirka 30 procent av dagens installerade vattenkraft. Utan en sådan utbyggnad av vattenkraften är regeringens vindkraftsplaner en utopi. Propositionens påstående att vindkraft är utan miljöpåverkan är nonsens. Vindkraft förutsätter reglerkraft i form av fossila energikällor eller omfattande vattenkraftutsbyggnad, som är i högsta grad miljöpåverkande.

Träd och vindkraft-foto Stefan SjööVindkraften är dessutom i sig själv kraftigt miljöpåverkande genom sin påverkan på landskapsbilden, vilket redan i nuet har lett till många konflikter mellan allmänhet och vindkraftsexploatörer. Intressant är att länsstyrelsen i Halland, liksom Laholms kommun – båda med mångåriga erfarenheter av vindkraftsutbyggnad – har avstyrkt det nu antagna lagförslaget. Man hänvisar till att det demokratiska inslaget i vindkraftsutbyggnaden försvagas kraftigt om allmänheten och enskilda inte längre ges möjlighet att påverka via det lokala politiska arbetet med detaljplan. Likartade skäl mot lagförslaget anförs också av Boverket och andra kommuner.

Dessutom är det hela ett fantastiskt resursslöseri. Vindkraften kan inte konkurrera på lika villkor eftersom den är så dyr att producenterna måste ha stora bidrag. I slutändan är det förstås skattebetalare och elabonnenter som står för notan. Sedan krävs det att man bygger ytterligare anläggningar för vattenkraft som kan producera lika mycket el som vindkraften när den inte fungerar. Man kan ju fråga sig när vi väl byggt ut vattenkraften varför inte använda den hela tiden och strunta i vindkraftverken?

Det bästa är förstås att satsa på kärnkraft!

Annonser
%d bloggare gillar detta: