Bra utbildning i Lund

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av Lunds kommuns skolor och övrig utbildningsverksamhet.

Ett par saker kan kommenteras redan nu:
– För det första slår skolinspektionen fast att vi har en bra utbildning i Lund.

– För det andra konstaterar de att vi kan bli bättre på övergripande dokumentation av framför allt resultat, i olika årskurser och i alla ämnen. Vårt kvalitetsarbete måste utvecklas. Verksamheten är alltså inte dålig men vi missar i dokumentation. Detta måste förstås åtgärdas. Det är viktigt både för bästa möjliga beslutsunderlag och för att säkerställa att alla elever verkligen får den undervisning och det stöd de har behov av och rätt till. En sak som jag ser allvarligt på är att inte alla elever fått skriftliga omdömen i alla ämnen och på alla skolor i grundskolan. Det måste ske till 100 % redan nu i höst. Tidiga åtgärder för att alla elever skall nå målen är avgörande för fortsatta studieresultat. Att det då inte finns sammanställningar av kunskapsresultaten i åk 5 i alla ämnen, utan bara i matte, svenska och engelska, är besvärande och måste också åtgärdas med start för årets femmor.

– För det tredje presenterade Skolinspektionen inga stora överrraskningar. Mycket av det de hade synpunkter på som t.ex processen kring kvalitetsredovisningarna, verksamheterna på fritidshemmen, nya likabehandlingsplaner och samverkan mellan olika verksamhetsformer är sådant som vi redan tidigare uppmärksammat och arbetar med. Det var bra att få ett ”kvitto” på att vi identifierat rätt utvecklingsområden.

Rapporten överlämnades i dag på eftermiddagen och skolinspektionens presentation kan sammanfattas med omdömet ”Lund är en bra skolkommun”. Från kommunens sida har vi kommenterat Skolinspektionens presentation, beröm och utvecklingsområden i nedanstående pressmeddelande. Nu har vi mycket läsande framför oss och kommunen skall också lämna svar på vilka åtgärder vi vidtagit och vilka planer på förändringar som vi har beslutat om med anledning av rapporten. Jag kommmer att återkomma när vi har trängt in i detaljerna.

God pedagogisk verksamhet och god utbildning i Lunds skolor
banner_bastaskol_grattisLund_2008Lund, som av Lärarförbundet utsågs till 2008 års bästa skolkommun, får bra betyg från Skolinspektionen. Under våren 2009 genomfördes en regelbunden tillsyn av förskola, grundskola, skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i Lunds kommun. Skolpolitiker, förvaltningschefer och rektorer i Lund tog fredagen den 21 augusti emot Skolinspektionens beslut.

Lunds skolor har en hög måluppfyllelse och goda resultat. En stor andel av eleverna går vidare från grundskola till gymnasieskola och sedan vidare till högskolestudier. Skolinspektionens övergripande intryck är att Lunds kommun har goda förutsättningar för att ge barn i förskola och skolbarnomsorg en god pedagogisk verksamhet och för att ge elever och studerande i alla skolformer en god utbildning.

Skolinspektionen tar fram förbättringsområden i sina rapporter när de gör regelbunden tillsyn i en kommun. Efter tillsynen i Lund lyfter man också fram ett antal förbättringsområden. Bland annat återstår det arbete för att ge alla elever ännu mer inflytande över sitt eget lärande och samverkan mellan de olika skolformerna kräver ytterligare insatser.

– Det har varit bra och lärorikt att möta Skolinspektionen. Som 2008 års bästa skolkommun vet vi att mycket fungerar bra inom skolverksamheten i Lund. Samtidigt finns det alltid saker som kan och bör förbättras. Därför är det viktigt för oss att nu få ta del av Skolinspektionens synpunkter på verksamheten, säger förvaltningscheferna Lena Leufstedt (Barn- och skolförvaltning Lunds Stad), Ann-Britt Wall Berséus (Barn- och skolförvaltning Lund Öster) och Sten-Bertil Olsson (Utbildningsförvaltningen).

Arbete pågår redan vad gäller flera av förbättringsområdena som Skolinspektionen lyfter fram. Bland annat vad gäller förbättrad kvalitetsredovisning och nya likabehandlingsplaner.

Senast den 21 november 2009 skall skriftligt svar från Lunds kommun på Skolinspektionens rapport ha kommit in till Skolinspektionen.

%d bloggare gillar detta: