Undrens tid är inte förbi

Susanna Baltscheffsky skriver om en forskarrapport, Solens aktivitet påverkar klimatet som publicerats i Science och visar att ”Små förändringar i solens aktivitet ger mätbara förändringar i klimatet kring ekvatorn.” Inte nog med det, hon skriver:

Att förändringar i solens aktivitet påverkar klimatet på jorden är välkänt. Till exempel ökade solaktiviteten i början av 1900-talet vilket skulle kunna förklara varför klimatet blev varmare då. Däremot anser de flesta forskare att skillnaderna i solaktivitet inte är orsaken till den snabba, globala uppvärmningen under de senaste decennierna, bland annat för att energiutstrålningen inte har ökat under den tiden.

Att det i svenska media presenteras alternativ till koldioxid när det gäller klimatförändringar är vi inte vana vid.

– Vi kan återskapa processen i en klimatmodell. Väldigt små ändringar i solaktiviteten blir mätbara förändringar på klimatet på jorden, säger Gerald Meehl vid klimat och atmosfärsforskningsinstitutet i Boulder, USA, som är en av artikelförfattarna.

Naturligtvis konstaterar forskarna att detta på intet sätt motsäger att koldioxiden dessutom gett temperaturökningar de senaste decennierna.

– Klimatförändringar som orsakas av solaktiviteterna läggs till den, säger Gerald Meehl.

Men om väldigt små ändringar i solaktiviteten blir mätbara förändringar i klimatet på jorden så minskar naturligtvis koldioxidens påverkansutrymme i samma takt. Nu är solaktiviteten dessutom mycket låg, koldioxidutsläppen fortsätter, koldioxidhalten ökar och temperaturökningen har ändå avstannat eller övergått till en minskning. Vilka slutsatser skall vi dra av det?

%d bloggare gillar detta: