Spännande väntan

Kl 17 får vi veta resultatet av Lärarförbundets utmärkelse ”Bästa skolkommun”. Sedan starten 2002 har Lund varit i topp fem och placerat sig på alla platser utom fjärdeplatsen.
2002 plats 3
2003 plats 2
2004 plats 1
2005 plats 5
2006 plats 3
2007 plats 2
2008 plats 1
2009 plats ?
Spänningen är nästan olidlig. Vi vet att våra skolor är bra. Frågan är hur bra är de andra. För alla elevers skull så vill man ju att de skall vara så bra som möjligt men….

Skrämmande indoktrinering av barn

Tone Bekkestad är ytterligare en meteorolog som upptäckt en ny karriär som klimatalarmist. The Climate Scam skriver om vad som kan hända i en helt vanlig aula i en helt vanlig skola i en svensk stad år 2009. På schemat står klimatinformation till barn.

En av åhörarna har fotograferat en del av Tone Bekkestads presentation, det är bilder som skrämmer på grund av sin ensidighet och för att de i vissa fall är direkt lögnaktiga. Läs mer på The ClimateScam men jag måste nämna att den famösa ”The hockeystick” som t om IPCC tagit bort från sitt material.

”The Hockey stick” har en stor del i att hela klimathysterin drogs igång och är konstruerad för att visa att det började bli varmare samtidigt som vi började använda fossila bränslen i större skala. För att lyckas med den bluffen tog man helt enkelt bort värmeperioden när vikingarna kolonialiserade Grönland, som då verkligen var Grönt. Köldperioden på 16-1700-talet när KarlXGustav tågade över Bälten med sin armé och bl a erövrade Skåne retuscherades också bort. Då får man en fin rak temperaturkurva som hastigt stiger nästan rakt upp, som bladet på en liggande hockeklubba. Man luras att tro att det sker ett trendbrott i slutet av 1800-talet.

Att Tone använder detta bevisat lögnaktiga diagram i en presentation till skolbarn är inget annat än skandal. När man visar ett sanningsenligt temperaturdiagram ser man att det som pågår är en normal återhämtning efter en köldperiod och man kan också se hur temperaturen förändras i regelbundna cykler. Det var varmare på vikingatiden. Man odlade vin i Mälardalen och levde av jordbruk på Grönland. Undrar just hur isbjörnarna klarade sig då?

Naturligtvis kan vi människor orsaka stora skador på miljö och det lokal klimatet. Skogsskövling, svedjebruk, utsläpp, dumpning … Det finns mycket vi borde sätta stopp för. Rent vatten, ren luft, sjukvård och utbildning… Det finns mycket att ta itu med. Vi behöver inga konstruerade problem som döljer det som redan är akut.

Vi är inte betjänta av skräckslagna, felinformerade barn. Det finns allvarliga problem med miljöförstöring och vårt klimat kommer naturligtvis att förändras så som det alltid har förändrats. Men ren desinformation gör inte barnen bättre förberedda för att bli framtidens forskare och ledare. För att tänka fritt och konstruktivt behövs fakta och objektivitet, annars är det väl stor risk kommer de inte att hitta framtidens lösningar på de problem som kan komma. Det behövs ny teknik, idéer om hur vi kan anpassa oss till ändrade förutsättningar. I alla sammanhang hyllas alltid annars kritiskt tänkande och ifrågasättande. Det verkar dock inte gälla när det gäller Klimatet.

Boktips: Global Nedkylning

På ”Svensk bokhandel” presenterar Fredrik Charpentier Ljungqvist, som är doktorand i historia vid Stockholms universitet och forskar och undervisar om nordisk medeltid, sin bok Global Nedkylning som handlar om hur människor genom historien (10 000 år) har hanterat tidigare klimatförändringar:

Det är viktigt med kunskap om klimatförändringar förr i tiden för att kunna förstå dem som sker nu. Genom att till exempel jämföra med vad som hände förra gången jorden var förhållandevis varm, under den medeltida värmeperioden cirka 800–1300, kan vi få en förvarning om vad som kan hålla på att ske nu. Vi kan också se att klimatförändringar alltid har gynnat vissa medan andra har missgynnats. När det under början av medeltiden var så pass varmt att England konkurrerade med Frankrike i vinproduktion och vikingarna kunde bosätta sig som bönder på södra Grönland dukade mayaindianerna under av svår torka.

Uppgifter om boken:
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år (Stockholm: Norstedts, 2009): 336 sidor.

Studera utomlands?

”Hur kommer vi unga att märka av ert arbete?” Häromdagen chattade Lunds nya ungdomsombud Linda Nihlén och Viktor Nybom med Sydsvenskans läsare. Lundaungdomar fick ställa sina frågor om hur ungdomsombudens arbete skulle märkas rent konkret. Ett alibi för att göra ingenting, en möjlighet att ställa frågor, eller en kanal för att påverka?

En av frågorna som ställdes handlade om möjligheterna att läsa utomlands på gymnasiet:

Kriss: Hur ser möjligheterna för gymnasieelever i Lund ut att få studera en termin eller ett läsår utomlands ut?

Viktor Nybom: Vad jag vet mycket bra. Har flera vänner som gjort och även som gör detta just nu.

Linda Nihlén: Jag måste erkänna att jag inte är helt inläst i den frågan. Tips är att prata med syokonsulten på den aktuella skolan. Jag vet att om man läser Samhäll-Europa på polhemskolan i Lund så har man chans att få läsa en termin på svenska skolan utomlands, mer vet jag tyvärr inte.

Jag vill passa på att ge en liten komplettering till svaret:

Det finns olika möjligheter att läsa hela eller delar av sin gymnasieutbildning utomlands:

1. Europaprofil på NV och SP

På Polhemskolan har du som student på NV eller SP möjlighet att välja vår Europaprofil. I denna lokala profil ingår studier en termin, våren år 2, på någon av utlandsskolorna i London, Madrid eller Paris. Vårt samarbete med dessa utlandsskolor innebär att du kommer att läsa samma kurser i det landet som du skulle gjort här hemma, men också lokala kurser som fördjupar kunskapen och förståelsen om landets kultur och språk. När du kommer hem börjar du i trean som övriga elever.

2. Det finns andra möjligheter, det var ett bra tips från Linda att ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på respektive skola. Du kan också ta kontakt med utbildningsförvaltningen. Lycka till

Passivhus i Torna Hällestad!? KF090924:3

Nu debatterar kommunfullmäktige om det skall få byggas tre passivhus i Torna Hällestad. Vänstern, demokratisk vänster, centern och miljöpartiet säger nej. Det är tråkigt för det är stor efterfrågan på bostäder i Hällestad och det är intressant att få byggt de första passivhusen även i Lund. Intressant privat initiativ.

– Det handlar om den lilla yttersta delen av Kaninlandet som används som uppställning och parkering i dag och där det redan ligger två villor längs ena sidan av vägen (närmast Kaninlandet) och sex på den andra.
– Vildbin lever på kaninlandet och Hällestadsborna använder kaninlandet som rekreationsområde men detta område gränsar till Kaninlandet men är inte det egentliga Kaninlandet.

Det finns dessutom ett allmänt intresse av att bygga fler bostäder. Byn behöver något fler invånare och viss nybebyggelse för att bibehålla t ex skola och förskola.

Jag tror det blir bra för byn även om jag förstår att de närmaste grannarna vill att det skall förbli som det är idag.

Följ kommunfullmäktige på webben, KF 090924:2

http://virtuelldialog.se/kommunfullmaktige/kfny/index.php

Kommunfullmäktigesammanträde 090924:1

Nu väntar debatt om reviderad budget med anledning av sänkta premier för avtalsförsäkringar. Den samlade vänstern vill att nämnderna skall få behålla pengarna, 17,7 miljoner för 2009. Det är omöjligt när stora underskott hotar. Dessutom är det ju kostnader som nämnderna inte längre kommer att ha. Det finns inte utrymme för en så stor höjning av anslagen.