Bruna sotmoln värmer jorden

FN:s miljöprogram UNEP har forskat om bruna sotmoln.  Achim Steiner, chef för FN:s miljöprogram ser en koppling mellan sotmoln och global uppvärmning. Enligt rapporten kan det vara så mycket som hälften av uppvärningen som kommer från utsläpp av svart sot, marknära ozon, metan och kväveföreningar. Sot bildas vid förbränning av ved, biomassa, kol, dynga och skogsbränder. Den eldning som sker vid matlagning och svedjebruk i fattiga länder är också en stor hälsofara som orsakar miljoner dödsfall om året.

Som Achim Steiner påpekar så är detta något vi kunde göra något åt. Att se till att t ex alla afrikaner fick tillgång till billig el med bästa och billigaste kända teknik (kolkraft?) vore en rejäl satsning på hälsa, välfärd, tillväxt och miljö. Men kolkraft är tabu pga koldioxidutsläpp även om den är så mycket bättre än tillgängliga alternativ. Västvärlden kommer att fortsätta drömma om vindkraft medan kineserna exploaterar och bedriver rovdrift på de Afrikanska naturtillgångarna.

Energi och frihandel är ett måste för världens fattiga. Om man fattade ett beslut vid klimatmötet i Köpenhamn att satsa på ett tioårsprogram för att få bort de bruna molnen skulle det ha en chans att lyckas. Tekniken finns, det är bara en fråga om vilja.

Tyvärr tror inte Achim Steiner att världen klarar av att diskutera sot i Köpenhamn:

Att minska de utsläppen skulle inte bara minska klimatpåverkan utan också medföra stora hälsovinster, till exempel genom att bygga effektivare eldstäder för matlagning, säger Achim Steiner.

Förhandlingarna inför klimatmötet i Köpenhamn i december är redan tillräckligt komplicerade utan att man plockar in sotmolnen i överläggningarna, tror Achim Steiner.

Men sotmolnen och andra luftföroreningar är trots allt lättare att ta itu med på nationell nivå i motsats till koldioxiden som kräver globala åtgärder:

Sotmolnen fylls hela tiden på, men har en kort uppehållstid på några veckor i atomsfären medan koldioxiden kan stanna däruppe tusentals år, säger Achim Steiner.

Bruna sotmoln bidrar till klimatkris

Annonser
%d bloggare gillar detta: