Avskaffa gränsen för ”fribelopp”

 • 350 kronor mer i månaden from nästa år
 • 30 000 kronors ökning av fribeloppet from 2011
 • Med anledning av regeringens höstbudget skriver utbildningsminister Jan Björklund och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz på DN debatt att regeringen kommer att höja studiemedlen med 350:- per månad from nästa år och att det sk fribeloppet kommer att höjas med 30 000 från 2011.

  SvD skriver att enligt Swedbanks beräkningar av studenters ekonomi, så går en genomsnittlig student i år back med 30 kronor i månaden om han eller hon bara lever på studiemedel, medan SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) beräknar att en student som enbart lever på studiemedel går back med 900 kronor.

  Oavsett vilket så är beskedet förstås välkommet för alla studenter men jag tycker det är tråkigt att man inte går längre när det gäller fribeloppet. Den gränsen borde avskaffas helt. Ministrarna skriver:

  Det innebär att de allra flesta studenter med normala extrainkomster täcks in av förändringen.

  Höjningen av fribeloppet är angelägen av flera skäl. Det är en viktig princip att det ska löna sig att arbeta också för studenter. Studenter som i dag arbetar vid sidan av studierna drabbas inte sällan av betydande marginaleffekter. Också vid förhållandevis måttliga inkomster trappas studiemedlen ned.

  Den signal som samhället hittills har sänt ut har varit mycket märklig, när den student som frivilligt har velat ta ett större eget ansvar för sin försörjning har straffats. Nu blir det ändring på det.

  Det har de förstås rätt i, men jag anser inte att det borde finnas någon gräns för elevernas extrainkomster av arbete så länge de klarar sina studier. Varför skall staten avgöra vad som är ”normala” extrainkomster. Klarar man t ex 90 % av sina tentor så kan man väl också få jobba så mycket man vill. Det bör vi ha råd med.

  Det är kanske inte så många studenter som kan tjäna mer än 136 400 per år på arbete och samtidigt sköta sina heltidsstudier men det är en viktig signal att det alltid skall löna sig att arbeta.

  Annonser
  %d bloggare gillar detta: