En viktig återställare

Alliansregeringen har fattat ett till synes litet men för många väldigt viktigt beslut:

2005 ändrade den socialdemokratiska regeringen lagen så att bostadstillägget sedan dess har varit lägre för förtidspensionärer än för ålderspensionärer. Beslutet innebar att regeringen sedan kunde höja bostadstillägget för ålderspensionärer utan att höja för förtidspensionärer.

Varje gång bostadstilläget för ålderspensionärer höjts så har klyftan mellan de två grupperna ökat. Nu återställer Alliansregeringen bostadstillägget så att förtidspensionärer åter får samma BTP som ålderspensionärer.

Bostadstillägget höjs med upp till 6 600 kronor per år och innebär att BTP för personer med förtidspension nu jämställs med det bostadstillägg som personer med ålderspension får. I genomsnitt medför förslaget en inkomstförstärkning på 2 700 kronor årligen till personer med sjukersättning och unga med aktivitetsersättning som samtidigt har bostadstillägg (BTP).

Det känns därför väldigt bra att nu kunna höja BTP för personer med förtidspension. Det handlar om människor som länge har fått stå tillbaka och haft små möjligheter att påverka sin livssituation, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Annonser
%d bloggare gillar detta: