Passivhus i Torna Hällestad!? KF090924:3

Nu debatterar kommunfullmäktige om det skall få byggas tre passivhus i Torna Hällestad. Vänstern, demokratisk vänster, centern och miljöpartiet säger nej. Det är tråkigt för det är stor efterfrågan på bostäder i Hällestad och det är intressant att få byggt de första passivhusen även i Lund. Intressant privat initiativ.

– Det handlar om den lilla yttersta delen av Kaninlandet som används som uppställning och parkering i dag och där det redan ligger två villor längs ena sidan av vägen (närmast Kaninlandet) och sex på den andra.
– Vildbin lever på kaninlandet och Hällestadsborna använder kaninlandet som rekreationsområde men detta område gränsar till Kaninlandet men är inte det egentliga Kaninlandet.

Det finns dessutom ett allmänt intresse av att bygga fler bostäder. Byn behöver något fler invånare och viss nybebyggelse för att bibehålla t ex skola och förskola.

Jag tror det blir bra för byn även om jag förstår att de närmaste grannarna vill att det skall förbli som det är idag.

%d bloggare gillar detta: