Björklund vill ha HH-tunnel för bil och tåg

Folkpartiets partistyrelse har mycket glädjande ställt sig bakom byggandet av en kombinerad väg och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Efter att det förhoppningsvis blir ett positivt beslut på folkpartiets landsmöte i november gäller det att förankra förslaget i hela alliansen och hos den danska regeringen. HH-tunnel är en fråga som vi Skånemoderater drivit länge och genom Björklunds uttalande kommer den ett steg närmare ett förverkligande och då dessutom med den tydliga markeringen att det inte bara skall vara en tågtunnel, utan även den vägtunnel som jag pläderat för.
Det är glädjande för Skåne och Öresundsregionen att det hos Jan Björklund finns förståelse och kunskap om vår regions möjligheter. Alltför ofta är det ett ensidigt mälardalsperspektiv som gäller.

– Öresundsregionen kan bli den mest dynamiska tillväxtregionen i Nordeuropa. Förutsättningarna finns. Men förbindelserna över Sundet är avgörande. Det är hög tid att planera för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Björklund avvisar också förslag om att enbart bygga tågtunnel:

– Bygger vi en tunnel mellan Sverige och Danmark bör den naturligtvis byggas för både bil- och tågtrafik. Det är precis som med Öresundsbron. Vi har idag två stora trafikslag – bilar och tåg. De kommer att finnas också i framtiden.

Det var en borgerlig regering som fattade beslut om att bygga Öresundsbron. Det vore fantastiskt om alliansregeringen nu kunde fatta beslut om att uppdra åt Trafikverket att göra en idéstudie. Sen får man förstås sällan vara helt glad. Björklund föreslår att HH-tunneln skall betalas med avgifter på samma sätt som Öresundsbron. Det är principiellt fel. Sveriges bilister betalar sina vägar flera gånger om via vägskatterna. Självklart skall vägen till Köpenhamn eller till Helsingör vara fri, liksom andra vägar, de är redan betalda. (Stadstullen in till Stockholm är ett otyg)

Öresundsbron betalas till största delen av vägtrafiken. Banverket betalar en bråkdel av de verkliga kostnaderna för sin andel av bron. Jag vill åtminstone framföra en bön om att tågresenärerna i HH-tunneln får ta sin verkliga andel av kostnaderna så att inte även dessa vältras över på bilisterna.

Ett alternativ är förstås att bygga en ren bil/buss-tunnel. Det skulle bli betydligt billigare och man skulle kunna bygga upp ett effektivt och rationellt bussnät och lägga en del resurser på att förbättra det befintliga vägnätet. Mer transport för pengarna eller lika mycket för mindre pengar.

I dag är dock snabbtåg högsta mode och många tunga politiska företrädare vill satsa miljarder och åter miljarder av skattepengar för att bygga ut snabbtågförbindelser. Riskerna för djur och natur när man utnyttjar ännu större markområden för transporter och skapar ännu flera barriärer i landskapet är allt för lite diskuterade. Det redan fungerande och i stort sett självfinansierade systemet med luftburna transporter vill man tydligen delvis avskaffa.

SDS:Det är hög tid att planera för en fast förbindelse

%d bloggare gillar detta: