Teknikcenter

Idag invigdes Lernias teknikcenter i Malmö. Nya ändamålsenliga lokaler för utbildning inom plåt o svets, verkstads- och CNC teknik samt fastighetsteknik. Ett bra tillskott för vuxenutbildningsmarknaden.

Jag hoppas att vi inom några år har ett system för val mellan olika utförare av vuxenutbildning som motsvarar det som finns på gymnasiet. Den som vill utbilda sig skulle vända sig till kommunen som erbjuder studievägledning av egna anställda studie och yrkesvägledare (SYV) eller hos någon fristående SYV. När behov mm är kartlagt så skall det vara upp till den studerande att välja var man skall få sin utbildning. En vuxenutbildningspeng är vad som krävs på motsvarande sätt som vi har en skolpeng.

I Skåne finns redan fritt sök för gymnasister, dvs skånska ungdomar kan söka på lika villkor till alla gymnasieskolor i Skåne. Fritt sök för vuxenstuderande skulle ge fler möjligheter och tillgång till ett större utbildningsutbud för vuxna.

Annonser
%d bloggare gillar detta: