IVIK

Under rubriken Polhemskolan ger hopp om framtiden skriver SDS om IVIK, det individuella programmet för alla nyanlända elever mellan 16-20 år.

Som det framgår av artikeln kan eleverna som kommer hit ha väldigt olika studiebakgrund, allt från komplett gymnasieutbildning i sitt hemland till i princip ingen skolgång alls. När jag första gången kom i kontakt med IVIK som nyvald ordförande för utbildningsnämnden för drygt tio år sedan hade de allra flesta eleverna en god skolbakgrund och var ivriga att komma vidare till de olika gymnasieprogrammen. Deras problem var att de tyckte att det gick för sakta framåt. Då var den stora diskussionen hur vi skulle kunna hjälpa dem att börja på sin drömutbildning även om de kanske inte var klara med grundskoleengelskan. Det gick att lösa genom sk PRIV-platser där man följer ett vanligt nationellt program på gymnasiet och samtidigt läser grundskoleengelska. Utbildningsnämnden fattade beslut om att vi skulle erbjuda både enstaka PRIV-platser och särskilda privgrupper. Dessa grupper och platser är till för alla som bedöms kunna klara gymnasiet och samtidigt komplettera t ex grundskoleengelskan, oavsett om eleven är invandrare eller född i Sverige.

I dag är bilden delvis en annan. Allt fler av de ungdomar som kommer till Sverige och Lund i gymnasieålder har kort eller ingen utbildning. Då är det inte alltid möjligt att ge eleverna den kunskap som krävs för att börja en gymnasieutbildning inom ett par år. Att hitta bra vägar och erbjiuda olika alternativ till utbildning och arbete för dessa ungdomar är en stor utmaning för oss.

Annonser
%d bloggare gillar detta: