Lärarassistent

Comenuis är en del av EU:s program för livslångt lärande. De projekt som får stöd genom Comenius ska bidra till ökad kvalitet i undervisningen, bättre språkkunskaper och stärka den europeiska dimensionen i undervisningen. Programmet riktar sig till både elever och lärare men även till föräldraföreningar kommuner och företag.

En av de många möjligheter som finns är stöd till praktik för blivande och nyutbildade lärare. Det är en fin möjlighet för en nybliven lärare att få arbeta som comeniusassistent i en skola i ett annat EU-land och samtidigt är det förstås en stor tillgång för eleverna och skolan som får detta tillskott.

Polhemskolan som tidigare haft lärarassistenter av mera traditionellt slag har detta läsår en lärarassistent i språk via comenuisprogrammet. Läs om Ny lärarassistent i språk

%d bloggare gillar detta: