Nytt seniorboende i Dalby

Sedan 2005 har diskussionen pågått om vad gamla Hällbodal skall användas till. Länge pågick diskussioner och planering för att bygga om och till för fortsatt äldreboende i lokalerna. Så småningom blev ändå resultatet att Björkebacken byggdes. Det skulle helt enkelt bli för dyrt att renovera Hällbodal. Och ändå är det inte så länge sedan, någon gång i mitten av 80-talet tror jag, när jag var på studiebesök och personal och boende stolt berättade om sitt fantastiska Hällbodal. Det har hänt mycket på de här åren och i dag är kraven helt annorlunda på ytor och standard.

Studentboende har diskuterats och en kort tid fick ett antal förskolebarn ha sin dagliga vistelse där medan deras förskola byggdes om. Nu är det klart att det skall bli seniorboende på tomten. Byggnadsnämnden har antagit planen för tomten. Den innebär att Hällbodal rivs. Ett bostadsprojekt uppförs för seniorboende med 50 lägenheter och gemensamhetslokaler i Vita villan som därmed också bevaras. Nya byggnader planeras i 2-3 våningar utmed Hällestadsvägen och Skolgatan. Inne i kvarteret blir det 4-5 våningar.

Det har varit stora diskussioner om höjden på byggnaderna. De som bor mitt emot på Hällestadsvägen har förstås ett berättigat intresse av att byggnaderna inte blir för höga och man måste fundera över hur högt man kan bygga utan att störa vyn över byn när man närmar sig Dalby utifrån. Att inget skall vara högre eller dominera så att kyrkan kommer i bakgrunden har engagerat. Den nu beslutade höjden innebär att byggnaderna inte blir högre än kyrkan. Nu är ju inte kyrkan den enda höga byggnaden i byn längre. Beroende på varifrån man kommer är vattentornet, möllan, Lantmännen, Siporex och Sydsten byggnader som drar till sig blicken. Detta har man tagit hänsyn till och att marknivån är lägre inne i kvarteret underlättar förstås.

Jag hoppas att bygget snart kan komma igång. Det blir ett värdefullt tillskott av bostäder för de som vill lämna villan men ändå bo kvar i Dalby och möjliggör för nya barnfamiljer att flytta in. Det är bra för byn.

Annonser
%d bloggare gillar detta: