Lund i topp igen

Ännu en spetsutbildning till Lund

Nu har Skolverket meddelat vilka skolor som fick de tio spetsutbildningarna i den andra och sista ansökningsomgången. Efter förra omgången när Lund fick två av de tio utbildningarna var alla införstådda med att chansen för att vi skulle få ytterligare en utbildning var mycket liten. Även om vi kunde visa på utbildningar av mycket hög kvalitet som väl fyllde Skolverkets och Högskoleverkets krav både inom matematik eller naturvetenskap och inom samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen talade regionpolitiska skäl emot. Att utbildningarna skulle vara spridda över landet var ett starkt uttalat krav.

Att då gå in på Skolverkets hemsida och läsa deras pressmeddelande och som första skola hitta Katedralskolan, det var faktiskt nödvändigt att läsa två gånger för att förstå:

PRESSMEDDELANDE 2 november 2009
10 nya spetsutbildningar godkända

Idag har Skolverket i samråd med Högskoleverket gett klartecken till 10 nya spetsutbildningar. Det är den andra och sista gången som nya skolor väljs ut i försöket med gymnasiala spetsutbildningar med riksrekrytering. Intresset har varit stort att få bedriva spetsutbildning även den här omgången och många ansökningar har hållit hög kvalitet.
Följande utbildningar beviljas delta:

* Spetsutbildningen i moderna språk, profil litteratur och film, Katedralskolan, Lund…

Att Lund och Katedralskolan nu fått ännu en spetsutbildning är därför ett tungt bevis på den höga kvalitet som utbildningarna i Lunds kommuns gymnasieskolor håller och ytterligare ett tecken på Lunds position som en utbildningskommun av rang.

Det är många som har anledning att vara både stolta och glada. För kommunen är det både en stor ära och ett stort ansvar som vi med glädje åtar oss.

Inrättandet av 20 spetsutbildningar spridda över landet är en del i Alliansregeringens satsning på att höja kvalitén på utbildningen. Vi skall i Sverige inte bara erbjuda riksrekryterande utbildningar av hög kvalitet för elever som är intresserade och har särskild begåvning för olika idrotter. Det är självklart att även göra det inom teoretiska ämnen.

Syftet med försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildningar är att ge elever möjlighet att i ökad studietakt fördjupa och bredda sina kunskaper i det ämne de har särskilt intresse för och kunskaper i. Eleverna ska ges möjlighet att parallellt med den senare delen av sina gymnasiestudier ta del av den stimulans som högskolemiljön kan ge och kunna läsa kurser vid ett universitet eller högskola.

Annonser
%d bloggare gillar detta: