Flexibel skolstart utreds

Flexibel skolstart utreds

Vi moderater är positiva till flexibel skolstart, åtminstone med intagning både höst och vår. Därför är det glädjande att det nu blir en utredning i frågan.

Det är stor skillnad på barn när de börjar skolan. En del beror på när de är födda på året, en del beror på mognad och en del på andra saker. Men alla borde inte börja skolan på samma gång!

Regeringen har beslutat att utreda hur en försöksverksamhet med flexibel skolstart i grundskolan kan genomföras, det vill säga att elever ges möjlighet att börja vid andra tider på året än då höstterminen startar.

I dag kan ett barns vårdnadshavare begära att eleven börjar i årskurs ett i grundskolan vid höstterminens början det år eleven fyller sex eller sju år eller, om särskilda skäl föreligger, åtta år. Däremot är det inte möjligt att börja skolan på vårterminen.

Den särskilde utredaren ska föreslå hur en försöksverksamhet med flexibel skolstart kan utformas och hur många kommuner och skolor som ska kunna delta. Dessutom ska utredaren föreslå hur skolmognadsprov ska kunna erbjudas, som stöd för föräldrarnas beslut.

Utredaren ska också redogöra för vilka organisatoriska och pedagogiska förutsättningar som ska finnas för förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasiet för att försöksverksamheten ska kunna genomföras. Tidigare utredningar om flexibel skolstart har varnat för att det kan uppstå svårigheter när eleverna ska börja i gymnasieskola

n.

Annonser
%d bloggare gillar detta: