Rätt att kunna ompröva betyg

Rätten att kunna få sina betyg omprövade diskuterades mycket i samband med diskussioner om ny skollag för ett antal år sedan. Frågan drevs då bla annat från elevhåll. Även om det finns svårigheter att få ett bra regelverk för detta så är det viktigt att man försöker. Betygssättning är ju myndighetsutövning och myndighetsutövning skall kunna överklagas anser jag. Nu gäller det att hitta ett system som fungerar.

Det är viktigt att betygen är och upplevs som rättvisa. Att Alliansregeringen nu fattat beslut om tydligare mål och betygskriterier och ett nytt betygssystem räcker inte. Det är hög tid att vi vår igång ett genomgripande arbete med mål och bedömning i kommunerna, inte bara på varje enskild skola utan mellan skolor och helst ett arbete där både kommunala och fristående skolor samarbetar.

Vi har från moderat håll drivit frågan om att kunna överklaga betyg, väl medvetna om svårigheter som t. ex att det blir för ensidigt fokus på prov, projektarbeten osv, dvs sådant som lätt går att dokumentera och att t ex muntlig framställning som är svårare att dokumentera inte kommer att bedömas. Att det redan i dag är så på flera håll att betygen enbart sätts efter proven gör det ju inte mera rätt. Här ligger en stor utmaning för utredaren.
Läs mer på regeringens hemsida:Möjlighet att ompröva betyg utreds

Annonser
%d bloggare gillar detta: