Gymnasieingenjören kommer tillbaka!

Regeringen meddelade i dag att det kommer att införas en Gymnasieingenjörsexamen i det nya gymnasiet. Efter fyra års tekniska studier bör eleverna kunna ta ut en gymnasieingenjörsexamen.

Bakgrunden är bl a att många ingenjörer med kortare utbildningar, gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer kommer att gå i pension de närmsta åren. Detta är kvalificerad arbetskraft som behövs i industrin men gymnasieingenjörer utbildas inte längre.

I Lund har utbildningsnämnden tillsammans med näringslivet startat två inriktningar på teknikprogrammet, Medicinsk Teknik på Vipan och AlfaLaval på Polhem, som en början för att tillgodose behovet. Eleverna får mer arbetslivskontakt, studiebesök, praktik och APU som elever på teknikprogrammet normalt inte får. Samtidigt är den teoretiska nivån på utbildningen högre än på t ex industriprogrammet. Dessa elever kommer få en god grund för både yrkesliv och vidare studier.

De tre gymnasieåren räcker förstås inte för att direkt kunna ersätta en av de pensionerade ingenjörerna utan det krävs komplettering med t ex en KY-utbildning. När vi nu förhoppningsvis kommer att kunna ge dem ett fjärde gymnasieår blir det riktigt bra. En inriktning mot byggbranschen ser jag också fram emot.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande:

Inom kort avser regeringen därför att ge Skolverket i uppdrag att föreslå hur det nationella teknikprogrammet i den nya gymnasieskolan ska utformas. Teknikprogrammets elever ska efter tre år ha en god grund såväl för tekniska högskolestudier som för ett fjärde, frivilligt tekniskt år på gymnasiet. Ett sådant fjärde år ska leda till en gymnasieingenjörsexamen.

Skolverket ska bland annat föreslå hur det fjärde året ska utformas och vad det bör innehålla, samt vilka krav som bör gälla för gymnasieingenjörsexamen. Examen ska få en tydlig yrkesinriktning och innehålla kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Detta är en riktigt glad nyhet. Om man ändå skall gnälla lite så är det förstås över att det är tänkt till den nya gymnasieskolan. Där börjar de första eleverna på det nya teknikprogrammet hösten 2011. Det betyder att de kan starta sitt fjärde år hösten 2014 och vara klara våren 2015. Fem och ett halvt år känns långt att vänta på arbetskraft som behövs i industrin redan idag även om regeringen i sin information talar om ett stort behov 2030. Ett påbyggnadsår för de elever som nu går teknikprogrammet borde kunna ta in elever 2011 eller 2012. Vågar man hoppas!?

Annonser
%d bloggare gillar detta: