(S) + (SD) = SANT ???

Lyssnar med stigande förvåning och fascination på kommunfullmäktiges debatt om sverigedemokraternas motion angående avskaffande av avgiften för trygghetslarm.

(SD) har motionerat om avskaffande av trygghetslarmen inom äldre- och handikappomsorgen. Det är en fråga som socialdemokraterna tydligen driver i opposition, de drev frågan valåret 2002 när de var i minoritet. Valet 2002 gav en vänstermajoritet i Lund och socialdemokraterna drev inte frågan längre.

Nu är det valår och (S) sitter i opposition. Trist för dem kom sverigedemokraterna först men vi andra fick lyssna på en smålustig debatt där socialdemokraterna och vänsterpartiet i sak höll med sverigedemokraterna men inte för allt i världen kunde tänka sig att rösta på deras förslag trots att de var i princip identiska. Det var ett förfärligt slingrande. Mot (SD) förslaget ställdes ett något krystat yrkande att avskaffa avgiften för trygghetslarm ”oavsett brukarens nationalitet eller etniska härkomst”. I slutomröstningen röstade sverigedemokraterna med (S) och (V) men det räckte inte för avgiftsfrihet.

Detta var inte första samröstningen mellan (S), (V) och (SD). Alliansmajoriteten hade lagt ett förslag att ge extra pengar till Barn och Skolnämnderna för skolbarnomsorgen för 10-12åringar. Naturligtvis nöjde sig inte oppositionen med vårt extraanslag utan skulle dubbla beloppet. (SD) röstade förstås? med dem.

IPCC:s budskap ifrågasätts alltmer

På bloggen Watts Up With That? finns i dag ett intressant inlägg av  Willis Eschenbach. Han skriver om havsnivåhöjningar och atollöar.

FN:s klimatpanel, IPCC, har lämnat ett antal larmrapporter om klimatförändringar som skulle leda till havsnivåhöjningar och leda till översvämningar. De styrande på ett antal små öriken utnyttjar (fullt förståeligt) detta för att få ekonomiska fördelar. Därför är det intressant att läsa denna rapport som bl a tar upp att trots att CO2-halten i atmosfären ökat så har inte havsnivåerna stigit mer än de gjort historiskt sett (långt innan mänskligt orsakade CO2 utsläpp) Det är till och med så att de senaste 10 åren så har havsnivåerna inte ökat som tidigare. Dessutom, skulle havsnivåerna stiga, så är inte atollöarna de i första hand hotade.

Micronesia is suing the Czech Government over CO2 emissions that they claim are damaging their coral atolls via sea level rise. Tuvalu and the Maldives are also repeating their claims of damage from CO2. If the sea level rises much, they say they will simply be swept away.

Willis Eschenbach, som levt och forskat på en av dessa öar under tre års tid ställer tre frågor:

In this paper, I will discuss the three inter-related claims that people are making as illustrated above. The claims are:

1. Increasing CO2 causes increased sea level rise.

2. Sea level rise causes salt water to intrude into the freshwater lens

3. Sea level rise gravely endangers low-lying coral atolls like Tuvalu, Kiribati, and the Maldives. A mere 1 metre rise would see them mostly washed away.

Och tre svar för att visa att påståendena ej stämmer:

1. Short answer, data to date says no. There has been no acceleration the rate of sea level rise. Sea level has been rising for centuries. But the rate of the rise has not changed a whole lot. Both tidal stations and satellites show no increase in the historic rate of sea level rise, in either the short or long term.

2. Short answer, no.

3. Regarding atolls and sea level rise, the most important fact was discovered by none other than Charles Darwin. He realized that coral atolls essentially “float” on the surface of the sea. When the sea rises, the atoll rises with it. They are not solid, like a rock island. They are a pile of sand and rubble. There is always material added and material being lost. Atolls exist in a delicate balance between new sand and coral rubble being added from the reef, and atoll sand and rubble being eroded by wind and wave back into the sea or into the lagoon. As sea level rises, the balance tips in favor of sand and rubble being added to the atoll. The result is that the atoll rises with the sea level.

So the third claim is not true either. Atolls are created by sea level rise, not destroyed by sea level rise.

Avslutningsvis ger han ett antal goda råd för miljöpolitik på öarna. Befolkningen måste ta ansvar för att dessa paradis inte överexploateras. Här har han en viktig poäng. Det är oerhört viktigt att slå vakt om värdefulla miljöer och t ex arbeta för ansvarsfull turism. Att agera utifrån dagens miljöläge, att hantera de problem som uppstår som ett miljöproblem som till stor del går att möta genom förändrat beteende och inte vänta på miljarder i klimatbistånd som kanske aldrig kommer.

Coral atolls have proven over thousands of years that, if left alone, they can go up with the sea level. And if we follow some simple conservation practices, they can continue to do so and to support atoll residents. But they cannot survive an unlimited population increase, or unrestricted overfishing, or overpumping the water lens, or unrestrained coral mining. Those are what is killing the atolls, not the same sea level rise that we’ve had for the last hundred years.

Första kommunfullmäktige 2010

Nu har årets första kommunfullmäktige inletts. Nytt för i år är ett försök med ett tillfälle 30 minuter innan sammanträdet för medborgarna att träffa kommunfullmäktigeledamöterna och ställa frågor om aktuella frågor eller bara samtala.

– Det är viktigt att hitta olika former för dialog mellan Lundabor och förtroendevalda. Vi har under perioden 2008-2010 haft medborgarstämmor i Lunds olika kommundelar. Det här hoppas vi kan vara ytterligare ett sätt att mötas och föra dialog, säger Annika Annerby Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Det kom glädjande många frågvisa, bl a en klass från KomVux. Jag tycker det var ett bra resultat och det finns anledning att hoppas på en fortsättning.

SAAB överlevde – överlever SAAB

I dag kom meddelandet som hela Trollhättan och alla SAAB-älskare väntat på. GM har hittat en ny ägare till SAAB: GM Reaches Agreement to Sell Saab to Spyker. För alla SAAB-anställda, för underleverantörer och deras anställda har det varit en tuff tid och glädjen är förstås stor i dag. Samtidigt skall man nog inte vara för glad för det återstår, alla lån till trots, en lång och mödosam väg till ett livskraftig företag. SAAB har inte precis gjort några goda resultat under tiden med GM som ägare.

I dag hurrar alla och glädjs åt vår svenska bilfabrik. Hur länge kommer smekmånaden vara måntro? Samma politiker och partier på vänsterkanten, med Mona Sahlin i spetsen, som anklagat regeringen för att inte satsa tillräckligt för att rädda SAAB har ägnat åtminstone de senaste 30 åren till att slå undan fötterna för svensk bilindustri. Genom olika lagar och regler har man gjort allt för att förmå svenska folket att överge säkra och hållfasta SAAB och Volvo till förmån för diverse småbilar.

Med vår geografi, våra vägar, vårt klimat och våra älgar behöver vi bilar av ett annat format än telefonkiosker på fyra hjul. Stora robusta bilar är det enda som är smart i Sverige.

Det är nog så att svensk bilindustri behöver en stabil hemmamarknad för att lyckas. Det krävs mer än att bygga ut vägen till Trollhättan eller lånegarantier för ett gynnsamt näringslivklimat.

I alla fall ett tag till kan SAAB dansa och le!

Lund återigen bland de bästa

Lund bland de bästa skolkommunerna

Nu ta Lärarnas riksförbund upp konkurrensen med Lärarförbundets ”bästa skolkommun”. LR presenterar en ny ranking baserad på statistik från Skolverket och Statistiska Centralbyrån, SCB. I denna lista placerar sig Lund på plats 8. Etta blir Torsås som även något år varit etta hos Lärarförbundet.

Skolvärldens rankning visar också att mindre kommuner är överrepresenterade bland de tio bästa. Den enda större kommunen som tränger sig in bland toppkommunerna är Lund.

Jag återkommer med fler kommentarer när jag sett hela listan och kriterierna men att Lund är en av Sveriges allra bästa skolkommuner är i alla fall ostridigt.

Istället för kvotering

Häromdagen sade moderate partisekreteraren Per Schlingmann att moderaterna kunde tänka sig lagstifta om kvotering i bolagsstyrelser om inte näringslivet visar en fördubbling av andelen kvinnliga styrelseledamöter till 2014. Förslaget upprör många moderater och saknar bred förankring. En diskussion om kvotering har nu blossat upp. Argumenten emot är självklara

– För det första styrs börsbolagen av sina ägare. Som anställd, som konsument eller som ägare kan jag ha många synpunkter och agera därefter. Som politiker är det inte min uppgift att lägga mig i valet av styrelse.

– För det andra ger könskvotering otrevliga signaler om att den inkvoterade inte skulle kunna bli utsedd på sina egna meriter och vara den som egentligen inte duger. Det vill jag inte medverka till. Vem vill vara den som inte duger?

Det tråkiga med detta är att hela debatten nu koncentrerar sig kring det usla kvoteringsförslaget i stället för att handla om det som är viktigt. Statlig styrning, tvång, likriktning och kontroll är vänsterns lösning för att nå jämställdhet. Vad är den liberala lösningen?

Dessutom kanske inte platsen i bolagsstyrelsen är den viktigaste i första hand, mer än som symbol förstås. Bland verkställande direktörer, i bolagens ledning och hos ägarna finns makt och inflytande och möjligheter att göra något konkret i det dagliga arbetet. Där behövs fler kvinnor. Hur når vi dit?

Att vi självklart ska ha lika rättigheter får inte innebära att vi alla måste vara lika. Vad krävs för att alla ska ges förutsättningar att förverkliga sina drömmar? Vilka hinder kan samhället ta bort utan att samtidigt bygga upp andra? Vad kan vi göra för att ge människor mer makt över sina liv och minska den politiska makten över människors vardag? Det är det diskussionen borde handla om.

Moderata kvinnor mot kvotering

Det var med förundran jag hörde vår partisekreterare Per Schlingmann tala om en ny moderat linje i kvoteringsfrågan, han utesluter inte längre lagstiftning som reglerar könsfördelningen i företagsstyrelser. Man får ju förutsätta att hans faiblesse för kvotering inte bara gäller bolagsstyrelser utan även andra uppdrag.

Därför var det ju ett ovanligt sett att avisera sin förestående avgång som partisekreterare. Visst har vi ännu inte haft någon kvinnlig partisekreterare i moderaterna men jag är helt övertygad om att när Schlingmann lämnar sin post så finns det kompetenta kvinnliga kandidater som lätt kan ta jobbet utan att behöva kvoteras in.

Jag är övertygad om att Schlingmann inte är representativ för partiet i kvoteringsfrågan. Jag har kämpat mot kvotering i hela mitt vuxna liv och var glad att det också var moderaternas linje. Det var också med stor tillfredsställelse jag läste att utbildningsminister Tobias Krantz vill stoppa den sk positiva särbehandlingen på högskolan. Särbehandling är inte positivt. Bra gjort regeringen! Så här skall det vara i hela samhället.

Självklart är jag inte ensam om att reagera på detta vis. I dagens SvD finns ett inlägg av ett antal ledande kvinnliga moderater. De har så rätt:

Men för oss handlar jämställdhet om rätten att vara sig själv, att vara individ och inte ses som en del av ett kollektiv. Moderat politik har alltid utgått från medborgaren och borde göra så även i jämställdhetsfrågan .

Kvoteringstanken härstammar från synen på samhället som bestående av olika kollektiv och grupper som måste säkras platser och representation i olika sammanhang. Medborgerliga rättigheter blir då kopplade till grupper och principen om individuella rättigheter, oavsett grupptillhörighet, frångås.

Detta är inget annat än symbolpolitik som dessutom manifesterar att kvinnor i styrelser inte får sina mandat grundat på personlig kompetens utan på grund av könstillhörighet. Vi har uppnått våra mandat i politiken utan kvotering och skulle aldrig vilja bli betraktade som kvoterade.

Vi moderater driver en politik som undanröjer hinder för jämställdhet – vi ska inte lägga kraften på att fingra med statistik över ett begränsat antal styrelseposter på toppnivå. Låt oss istället ägna all energi åt att undanröja de hinder för jämställdhet som i högsta grad finns kvar.

Hon fick jobb efter ett par dagar

Roligt att läsa att instegsjobb fungerar. Instegsjobb är en del av Alliansens krafttag mot utanförskapet. Att nyanlända invandrare får ett jobb så fort som möjligt är en viktig början på ett bra liv i Sverige.

De som talar engelska har förstås en fördel då den fungerar som en övergång till att samtal på på jobbet sker på svenska.

Funderar över varför Arbetsförmedlingen satt målet så lågt som att 8 % av de nyanlända invandrarna som är inskrivna på af skall ut på jobb eller utbildning. Det borde vara många fler men är förstås en bra början.

Hon fick jobb efter ett par dagar – Lund – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Mindre planekonomi och mera marknad

I dag öppnade det privata Apoteket Påfågeln

I dag invigde socialminister Göran Hägglund det första privata apoteket i Sverige sedan 1971. Det var en sann glädje att i kvällens TV-nyheter ta del av den historiska ceremonin när skylten på Medstop Apotek Påfågeln på Kungsholmen i Stockholm avtäcktes.

I 40 år har svenska apotek varit förstatligade, ganska ovanligt i övriga världen. När Socialdemokraterna hade makten 1999-2006 minskade antalet apotek med 18 stycken och antalet apoteksombud minskade med 92. Detta är en skrämmande utveckling som vi nu sätter stopp för.

Om man jämför med Norge som omreglerade sin apoteksmarknad ser man en helt annan utveckling-Sedan omregleringe har antalet apotek ökat med 62 procent. Dessutom har öppettiderna blivit längre och köerna på apoteken har i princip försvunnit.

Med ett spritt ägande, fler som kan driva apotek, stora och små företag som kompletterar och konkurrerar är målet för Alliansen god service, fler apotek och bättre öppettider än vad det privata monopolet har förmått. En stor dag för landets apotekskunder.

Apoteket Gladan i Dalby är ett av de apotek som stannar i statens ägo. Det är ett bra apotek med kunnig och hjälpsam personal. Men lite konkurrens med t ex kvällsöppet vore bra liksom det är bra att man nu kan köpa receptfria läkemedel i livsmedelsaffären på helgen t ex. Skönt att inte alltid behöva åka till jourapoteket i Lund.

Starta Barsebäck!

Elförsörjningen i Skåne och resten av södra Sverige är allt annat än trygg. Efter den ogenomtänkta stängningen av Barsebäck är elproduktionen i södra Sverige för låg och det går inte att leverera tillräckligt med el från norra delarna av landet. Elnätet räcker inte till.

När nu kylan slår till och vi dessutom förväntas leverera el till Danmark startas den oljeeldade reservkraften. Det är inte utan att man tycker att Danskarna borde få frysa. Deras ansvar för stängningen av Barsebäck är stort.

Kraftindustrin verkar dessutom vara helt förblindade av löften om ett varmare klimat och passar på att ställa av några kärnkraftsaggregat för översyn när det är som kallast.

Som om inte detta vore nog ska vi i södra Sverige få betala högre elpriser för att kompensera för usel planering och ogenomtänkta politiska beslut. (Bara moderaterna och folkpartiet var mot beslutet att stänga Barsebäck II.) Först skapas en konstlad elbrist. För att kortsiktigt rädda situationen måste sedan Svenska Kraftnät göra det möjligt att ta ut högre elpriser i södra delarna av landet. Förhoppningen är att vår industri skall flytta till Norrland där elen är billigare och att elen i söder blir så dyr att det kan byggas fler vindkraftverk (som inte levererar el när det är smällkallt och vindstilla), trots kraftiga subventioner är de tydligen inte tillräckligt lönsamma ännu.

Vore det inte så sorgligt så vore det skrattretande!

Om detta skriver SDS bra i dagens ledare:Vad skall in? Barsebäck! – Huvudledare – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Tidningen citerar Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg som uttalade sig i fredagens P1-morgon:

”Vill man vara elak så kan man ju möjligen säga att vi får betala två gånger för Barsebäcks stängning”

Men det stämmer ju inte, verkligheten är värre än så: Vi betalar redan två gånger, indelningen av landet i elområden gör att vi får betala en tredje gång.

Vi betalar avvecklingen, både via skatten och inbakat i elpriset.

Vi betalar kraftiga subventioner till vindkraften t ex via elcertifikaten.

Vi kommer få betala högre elpris pga den hotande elbristen.

Det enda raka är att starta ett Svensk/Danskt kärnkraftsprojekt i Barsebäck, och bygga nya reaktorer med modernaste teknik. Eftersom all infrastruktur redan finns på plats, mark, vägar, ledningsnät, borde man bygga det nya Barsebäck större än det gamla. Självklart skall spillvärmen tas tillvara i fjärrvärmenäten. Om Barsebäck kan försörja en stor del av Danmark skulle miljövinsterna bli stora när man stänger kolkraft. Export till Tyskland ger dubbel vinst. Miljövinster får vi i form av mindre användning kol och gas. De säkerhetsmässiga aspekterna av att minska Europas beroende av rysk gas ska dessutom inte underskattas.