Gösta Bohman – har sagt mycket klokt!

Henrik Alexandersson har lagt upp nedanstående Gösta Bohmancitat (från den 4:e juni 1976), som ett budskap till Fredrik Reinfeldt, på sin blogg. Det har giltighet och stor relevans även idag.

”Samhällsutvecklingen – som vi ser den under de närmaste årtiondena – kan även under normala förhållanden komma att innebära nya hot mot de enskilda medborgarnas frihet.

De koncentrationstendenser som gjort sig gällande på många samhällsområden kan få frihetsbegränsande konsekvenser. Den centrala statsmaktens växande styrka, de allt större svårigheterna att överblicka och övervaka den växande offentliga förvaltningsapparaten kan få samma konsekvenser. I olika hänseenden kan åtgärder, genomförda och sanktionerade av en riksdagsmajoritet, komma att gripa allt längre in i de enskilda medborgarnas liv.

Datorutvecklingen ger enorma möjligheter för ett genomkontrollerat och genomreglerat samhälle.

Att den enskildes frihet skulle över en natt genom regeringsdekret eller riksdagsbeslut avskaffas, drömmer ingen om. Men i själva utvecklingen är risker inbyggda för den enskildes friheter. Dessa friheter skulle successivt kunna naggas i kanten genom en samhällsutveckling som steg för steg, dag för dag ger överheten och övermakten ökande befogenheter på de enskilda medborgarnas bekostnad.”

Annonser
%d bloggare gillar detta: