Anders Borg ger störst skattesänkningar till dem som tjänar minst!

Nu har fjärde steget i jobbskatteavdraget trätt i kraft:

Det ska löna sig att arbeta och nu efter tre år med alliansregeringen så gör det just det. Jobbskatteavdrag, ROT och RUT-avdrag mm är delar i en politik för att få fler i arbete och skapa fler ”vita” jobb. Det tjänar även t ex pensionärerna på eftersom pensionens storlek beror på dagens sysselsättningsgrad.

(Ju fler som arbetar desto högre blir pensionen – och tvärt om. Sedan valet har 175 000 människor lämnat utanförskapet. Det har särskilt gynnat pensionerna. Årets inkomstpensionshöjning är dubbelt som hög som den år 2005 då (S) satt vid makten, ett direkt resultat av den framgångsrika arbetslinjen. )

Min förhoppning är förstås en fortsatt Alliansregering efter valet i höst som då kan ta itu med den totalt sett för höga skattenivån i landet. Då hoppas jag på ytterligare skattesänkningar – för alla. Det är ingen positiv bedrift att ha världens högsta skatter.

Läs mer på moderat.se: Mer pengar i plånboken

Den 1 januari sänktes skatten för alla som arbetar. Då trädde det fjärde steget i jobbskatteavdraget i kraft. Hushållen får därmed mer pengar över i plånboken och kan öka sin konsumtion av varor och tjänster.

Så finansminister Anders Borg:

Vilka är det som får sänkt skatt från årsskiftet?
– De som arbetar får sänkt skatt genom det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Det riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare.

Ett vårdbiträde har genom jobbskatteavdraget fått sänkt skatt med närmare 7 procent av sin inkomst. Det går att jämföra med en läkare som har fått drygt 3 procent.

Hur förstärker jobbskatteavdraget jobbpolitiken och arbetslinjen?
– Lägre skatt på vanliga inkomster är viktigt för att svensk ekonomi ska växa och vara välmående. Forskning visar att jobbskatteavdraget är den kanske viktigaste åtgärden för en varaktigt hög sysselsättning.

Jobbskatteavdraget är en del i en bred politik för arbete. Andra delar i jobbpolitiken är att det ska vara enkelt att anställa och finnas drivkrafter till att starta och driva företag.

För att möta nedgången på arbetsmarknaden som följer i finanskrisens spår gör vi också satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik för att ge dem som förlorar jobbet bättre förutsättningar att komma tillbaka i arbete.

Antalet utbildningsplatser har dessutom förstärkts med 180 000 helårsplatser.
Målet är att få sysselsättningen att öka snabbt till en varaktigt hög nivå i nästa konjunkturuppgång.

Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att jobba, några exempel: (2010, genomsnittlig kommunalskatt)

Vårdbiträdet med en månadslön på 19 600 kr får ytterligare skattesänkning 2010 med 204 kr/mån. Totalt jobbskatteavdrag 1 337 kr/mån efter de fyra skattesänkningarna 2007-2010. Det är en månadslön extra per år.

För metallarbetaren med 24 000 kr per månad blir det 245 kr/mån och 1 609 kr/mån totalt. Sjuksköterskan med 27 000 kr per månad får 252 kr/mån respektive1 726 kr/mån och gymnasieläraren med 29 000 kr får 252 kr/mån ytterligare sänkning så det blir totalt 1 752 kr/mån.

Räkna ut skattesänkningen för olika inkomster och olika kommunalskattenivåer på jobbskatteavdrag.se

Annonser
%d bloggare gillar detta: