Moderata kvinnor mot kvotering

Det var med förundran jag hörde vår partisekreterare Per Schlingmann tala om en ny moderat linje i kvoteringsfrågan, han utesluter inte längre lagstiftning som reglerar könsfördelningen i företagsstyrelser. Man får ju förutsätta att hans faiblesse för kvotering inte bara gäller bolagsstyrelser utan även andra uppdrag.

Därför var det ju ett ovanligt sett att avisera sin förestående avgång som partisekreterare. Visst har vi ännu inte haft någon kvinnlig partisekreterare i moderaterna men jag är helt övertygad om att när Schlingmann lämnar sin post så finns det kompetenta kvinnliga kandidater som lätt kan ta jobbet utan att behöva kvoteras in.

Jag är övertygad om att Schlingmann inte är representativ för partiet i kvoteringsfrågan. Jag har kämpat mot kvotering i hela mitt vuxna liv och var glad att det också var moderaternas linje. Det var också med stor tillfredsställelse jag läste att utbildningsminister Tobias Krantz vill stoppa den sk positiva särbehandlingen på högskolan. Särbehandling är inte positivt. Bra gjort regeringen! Så här skall det vara i hela samhället.

Självklart är jag inte ensam om att reagera på detta vis. I dagens SvD finns ett inlägg av ett antal ledande kvinnliga moderater. De har så rätt:

Men för oss handlar jämställdhet om rätten att vara sig själv, att vara individ och inte ses som en del av ett kollektiv. Moderat politik har alltid utgått från medborgaren och borde göra så även i jämställdhetsfrågan .

Kvoteringstanken härstammar från synen på samhället som bestående av olika kollektiv och grupper som måste säkras platser och representation i olika sammanhang. Medborgerliga rättigheter blir då kopplade till grupper och principen om individuella rättigheter, oavsett grupptillhörighet, frångås.

Detta är inget annat än symbolpolitik som dessutom manifesterar att kvinnor i styrelser inte får sina mandat grundat på personlig kompetens utan på grund av könstillhörighet. Vi har uppnått våra mandat i politiken utan kvotering och skulle aldrig vilja bli betraktade som kvoterade.

Vi moderater driver en politik som undanröjer hinder för jämställdhet – vi ska inte lägga kraften på att fingra med statistik över ett begränsat antal styrelseposter på toppnivå. Låt oss istället ägna all energi åt att undanröja de hinder för jämställdhet som i högsta grad finns kvar.

Annonser
%d bloggare gillar detta: