(S) + (SD) = SANT ???

Lyssnar med stigande förvåning och fascination på kommunfullmäktiges debatt om sverigedemokraternas motion angående avskaffande av avgiften för trygghetslarm.

(SD) har motionerat om avskaffande av trygghetslarmen inom äldre- och handikappomsorgen. Det är en fråga som socialdemokraterna tydligen driver i opposition, de drev frågan valåret 2002 när de var i minoritet. Valet 2002 gav en vänstermajoritet i Lund och socialdemokraterna drev inte frågan längre.

Nu är det valår och (S) sitter i opposition. Trist för dem kom sverigedemokraterna först men vi andra fick lyssna på en smålustig debatt där socialdemokraterna och vänsterpartiet i sak höll med sverigedemokraterna men inte för allt i världen kunde tänka sig att rösta på deras förslag trots att de var i princip identiska. Det var ett förfärligt slingrande. Mot (SD) förslaget ställdes ett något krystat yrkande att avskaffa avgiften för trygghetslarm ”oavsett brukarens nationalitet eller etniska härkomst”. I slutomröstningen röstade sverigedemokraterna med (S) och (V) men det räckte inte för avgiftsfrihet.

Detta var inte första samröstningen mellan (S), (V) och (SD). Alliansmajoriteten hade lagt ett förslag att ge extra pengar till Barn och Skolnämnderna för skolbarnomsorgen för 10-12åringar. Naturligtvis nöjde sig inte oppositionen med vårt extraanslag utan skulle dubbla beloppet. (SD) röstade förstås? med dem.

Annonser
%d bloggare gillar detta: