Azar:s bluff

Så blir du din egen klimatforskare skriver Ny Teknik och fortsätter: De båda Chalmersdoktorerna Christian Azar och Daniel Johansson har utvecklat en klimatkalkylator som kan köras över internet. Nu kan vem som helst göra sina egna prognoser.

Visst låter det vackert, så osjälviskt att göra sin forskning och sina modeller tillgängliga och låta oss alla bli delaktiga i klimatlarmen. Kanske ligger det ett mått av sanning i detta. Efter Climategate, Himalayagate, Hurricanegate, Amazonasgate, Atollgate m.fl…. verkar det som om verkligen vem som helst har tagit fram underlag till IPCC:s rapporter.

I dag sjösatte de sin CCC-kalkylator, Chalmers Climate Calculator, som visar vilken koncentration av koldioxid atmosfären får vid olika antaganden om CO2-utsläpp och vilken temperaturökning det blir på jordens yta.
– CCC-kalkylatorn ska kunna användas av alla klimatintresserade, från privatpersoner och studenter till journalister, politiker och klimatförhandlare, säger Daniel Johansson till Ny Teknik på måndagseftermiddagen.
Han och Christian Azar har tagit en enkel klimatmodell från deras egen forskning och gjort tillgängliga över nätet.
– Det är ett sätt att föra ut klimatforskningen till en bredare allmänhet och skapa förståelse för den. Det råder ju stor osäkerhet i klimatfrågan i dag och att använda modellen kan vara ett sätt att testa vad osäkerheterna innebär, säger Daniel Johansson.

Så är det naturligtvis inte. Syftet kan inte vara annat än att vilseleda. Det kan ju vara kul att leka forskare men det finns ju ett otal antal klimatmodeller. Ingen stämmer så vitt man vet. IPCC använder visst ett snitt av alla modeller. Allt beror ju på vilka parametrar forskarna programmerat in i sin modell. Att framställa osäkerheten i vårt framtida klimat som beroende av vilken temperaturökning en viss koldioxidkoncentration i atmosfären leder till är oansvarigt. Vi vet faktiskt inte att klimatförändringar skulle bero på på ökade koldioxidhalter i atmosfären. Efter den senaste tidens skandaler vet vi inte ens om redovisade historiska temperaturer är korrekta eller om de har modifierats för att passa vissa syften.

Annonser
%d bloggare gillar detta: