Nästa skattesänkning till pensionärerna!

Tidigare har jag skrivit om att det totala skattetrycket är för högt i Sverige och uttryckt min förhoppning om en sänkning av det totala skatteuttaget.

I dag har Fredrik Reinfeldt enligt SvD sagt att han nu ansluter sig till KD-ledaren Göran Hägglunds linje att prioritera pensionärerna. Något färdigt förslag finns inte hur man skall gå vidare efter de två skattesänkningar som Alliansen redan genomfört för de sämst ställda pensionärerna.

– Men jag gör gärna så breda pensionärsskattesänkningar som möjligt, säger han.

I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att medan socialdemokraterna försöker vinna röster på att tala om ”straffskatt för pensionärerna” så är det inte sant. Pensionärernas skatt har inte höjts. Efter två skattesänkningar betalar de nu lägre skatt än vad socialdemokraterna tidigare tyckte var korrekt.

Med en välskött ekonom och en politik som främjar arbete finns det förutsättningar för att skatten skall bli ännu lägre. Socialdemokraterna har under de senaste 16 åren när de haft regeringsmakten inte profilerat sig som skattesänkare, vare sig för pensionärer eller någon annan. Hade de velat så kunde pensionärernas skatt varit betydligt lägre sedan tidigare. Nu i opposition lovar man runt. Lita på att det blir att hålla tunt om olyckan skulle vara framme och Sverige får en vänsterregering efter valet. Någon som tror att finansminister Ohly(V) skulle sänka skatten?

Det är min uppfattning att det bästa skattesystemet är enkelt, överskådligt och generellt. Helst skall vi inte ha så många särbestämmelser som vi har nu. Visst kan det vara enda vägen i vissa situationer när man måste prioritera och inte har möjlighet att göra allt men det är inte bra på sikt. Därför är det glädjande att Fredrik Reinfeldt talar om breda pensionärsskattesänkningar. Ytterligare ett steg på rätt väg, som är breda skattesänkningar för samtliga.

Annonser
%d bloggare gillar detta: