Nystart för klimatforskningen?

Det pågår ett intressant spel kring IPCC och klimatforskningen. Efter alla skandaler och avhopp har media öppnats en aning för allsidig debatt och man ser en antydan till att personer börjar inta nya positioner. Det har också rests krav på öppenhet och fristående forskning.

I den politiska världen har dock inte mycket hänt. Förhoppningsvis kommer nu även finansministern inse det felaktiga i höjda koldioxidskatter i allmänhet och för bilismen i synnerhet.

Problemet med politiserad forskning som den inom FN:s klimatpanel IPCC sammanfattas bra av Tomas Gür i Den politiserade klimatvetenskapen:

En av politikens viktigaste maximer är: ”Lita på mig.” En av vetenskapens viktigaste maximer är: ”Motbevisa mig gärna.” Men i den politiserade vetenskapen heter det: ”Lita på forskarna.

%d bloggare gillar detta: