Yttrandefriheten måste försvaras

På torsdagskvällens kommunfullmäktige svarade jag på en interpellation från Sverigedemokraterna. Läs mitt svar nedan:

Svar på interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) med rubriken
om ansvaret (för) det politiska våldet på Lunds gymnasieskolor.

Politisk information i form av bokbord på gymnasieskolorna är ett värdefullt komplement till klassrumspresentationer och auladebatter. Kampanjverksamhet på gymnasieskolorna har en lång tradition och är ett viktigt inslag för att skapa intresse för och kunskap om politik. Därför har de kommunala gymnasieskolorna i Lund enats om principen att partier som är representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen skall vara välkomna att genomföra (på förhand planerade) så kallade bokbord, dvs dela ut material och diskutera/informera om sin politik på en av skolan anvisad plats och tid.

Med anledning av det tumult som uppstod när Sverigedemokraternas ungdomsförbund besökte Spyken den 14/4 har Hans-Olof Andersson ställt två frågor till mig:

Tycker du att det är bra eller dåligt att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök?
Tycker du, att om rektorer eller annan personal på Lunds gymnasieskolor upptäcker att personer som inte hör till skolan uppträder störande mot gästande politiker, i så fall skall be de gästande politikerna avsluta sitt besök i förtid?

Naturligtvis är det ”dåligt” att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök. Demokratins spelregler och yttrandefriheten kräver att vi skall kunna respektera andras rätt att föra fram sina åsikter och ta debatten med dem oavsett vad vi tycker om budskapet. De som saboterade besöket respekterade inte detta och det är dåligt.

Spykens gymnasiechef har tagit initiativ till diskussioner med skolans elever om åsikts- och yttrandefriheten och vilka regler som gäller i Sverige. Detta är ett viktigt och nödvändigt uppdrag för skolan.

När det gäller den andra frågan så är det klart att skolan inte är någon allmän plats och självklart skall skolan avvisa dem som inte har rätt att vistas där eller stör ordningen så att man inte kan garantera övriga elever och besökandes säkerhet. Om det krävs får man be om polishjälp. Gymnasiechefen har ett ansvar för ordningen och elevernas säkerhet på skolan. Enligt den information jag fått ansåg gymnasiechefen att situationen var sådan att det inte fanns annat val än att avbryta besöket. Enligt min uppfattning skall bokbord som dessa genomföras. Kan skolan inte garantera elevernas säkerhet skall polis tillkallas.

Det är fullständigt oacceptabelt att en liten odemokratisk mobb på detta sätt skall kunna stoppa yttrandefriheten. På Spyken hade man förberett sig för att det skulle kunna bli bråk genom att flera rektorer och lärare var närvarande. Tyvärr räckte det inte. SDU:s besök på Vipan och Katte har kunnat genomföras. På Vipan fick polisen avvisa ungdomar från Ung Vänster som inte tillhörde skolan och på Katte kunde skolledningen hantera ordningen efter en upphetsad start.

Jag förutsätter att SDU får möjlighet till ett nytt besök på Spyken. Annars kommer vi inte kunna tillåta andra ungdomsförbunds bokbord och det är fullständigt oacceptabelt att inte försvara demokratin mot dess fiender.

Dalby 2010-04-27

Louise Rehn Winsborg
ordförande Utbildningsnämnden

Socialdemokrater tycker visst att lagarna inte gäller dem

SSU:s ordförande Jytte Guteland går i sin partiledares fotspår. Eftersom det är den unga, arga, framtidsinriktade delen av rörelsen går de förstås ett steg längre. De nöjer sig inte med att köra ett fordon som är obesiktigat och oskattat och lämnar efter sig högar av obetalda p-böter som Mona Sahlin.

SSU åker enligt Expressen omkring i sin gamla avställda buss i de miljözoner som finns i våra större städer.
Man kan ha synpunkter på om dessa zoner verkligen är bra men några sådana tvivel har jag inte hört från SSU. De tycker uppenbarligen det är helt ok att andra som inte har en tillräckligt ny lastbil eller buss skall förbjudas köra in till stan. Att de själva inte bryr sig om att hålla reda på vilka lagar regler som gäller och se till att följa dem när de kommer till en ny stad är häpnadsväckande. Att skylla på okunskap är ingen ursäkt för den vanlige bilisten och skall naturligtvis inte vara det för SSU heller.

Biobränsle ersätter jetbränsle

Det har genomförts ett antal tester med inblandning av olika biobränslen i jetbränsle för kommersiell flygtrafik. Nu har turen kommit till flygvapnet:

”The alternative fuels test program is a significant milestone in the certification and ultimate operational use of biofuels by the Navy and Marine Corps,” said Mabus. It’s important to emphasize, especially on Earth Day, the Navy’s commitment to reducing dependence on foreign oil as well as safeguarding our environment. Our Navy, alongside industry, the other services and federal agency partners, will continue to be an early adopter of alternative energy sources.”

The Green Hornet runs on a 50/50 blend of conventional jet fuel and a biofuel that comes from camelina, a hardy U.S.-grown plant that can thrive even in difficult soil.

Det kommer naturligtvis att dröja innan biobränsle är standard inom flygtrafiken men det är en intressant utveckling. Miljöpartiet, som inte verkar ha någon som helst tilltro till den tekniska utvecklingen fortsätter dock att kräva att allt inrikesflyg söder om Sundsvall (utom till Gotland) skall förbjudas.

Med tanke på de enorma resurser som krävs för att bygga upp ett snabbtågsnät och de barriäreffekter, bullerstörningar mm som drabbar landsbygden borde ett biobränsledrivet flyg vara drömmen.

Navy Tests Biofuel-Powered ‘Green Hornet’

Studieavgift för utländska studenter

Nu är det beslutat! Avgifter för elever från icke-europeiska länder  införs höstterminen 2011

Riksdagen har nu fattat beslut om propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter till riksdagen.

Utbildningsmarknaden är global. På den marknaden ska Sverige konkurrera genom att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, inte genom att bjuda på gratis utbildning. Riksdagen har med bred majoritet beslutat om regler för studieavgifter. Svenska elever, elever från EU samt elever från EES   (Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz ) har även i fortsättningen rätt till avgiftsfri utbildning. Övriga studenter som vill läsa i Sverige skall betala en avgift. Universitet och högskolor bestämmer själva hur hög avgiften ska vara utifrån principen om full kostnadstäckning.

För att icke-europeiska elever även i fortsättningen skall ha möjlighet att studera i Sverige införs två stipendiesystem. Det ena, som till en början omfattar 30 miljoner per år, vänder sig till studenter i de 12 länder som Sverige har långsiktigt biståndssamarbete med. Stipendierna kommer att administreras av Svenska institutet.

Det andra stipendiesystemet som 2011 omfattar 30 miljoner och från och med 2012 kommer att vara 60 miljoner per år riktar sig till särskilt kvalificerade studenter. Pengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor som därefter själva fördelar stipendierna till studenter.

Utländska studenter är självklart en tillgång för den svenska högskolan. Genom att vi slutar bjuda alla, även de som kan betala, på gratis utbildning, kan vi nu satsa speciellt på studenter från våra biståndsländer och på särskilt duktiga studenter. Detta är ett mycket mer effektivt sätt att använda svenska skattepengar.

Kostnaderna för utomeuropeiska studenter vid svenska universitet är i dag 500 miljoner kronor. Till detta kommer de kostnader för t ex svenskundervisning som kommunerna är skyldiga att erbjuda de studenter som sökt utbildning som varar i minst två år. Dessa pengar bör kunna användas för att öka kvalitén på undervisningen. Det är många ämnen där studenterna klagar över att man har alldeles för lite undervisningstid. Där hoppas jag på en kraftig kvalitetshöjning framöver.

Samtidigt med detta beslut slås det fast i lag att studierna för svenska studenter skall vara avgiftsfria.

Beslutet att införa avgifter stöddes av Allianspartierna och Socialdemokraterna.

Lund – Skånskan.se.

Kärnkraft för miljöns skull

Finlands borgerliga regering har beslutat att föreslå riksdagen att bygga ut kärnkraften för miljöns skull. Ytterligare två kärnkraftverk är förslaget. Ett bra beslut även för Sverige. Det är bra mycket bättre att importera finsk kärnkraftsel än el från dansk kolkraft. Allra bäst vore förstås en utbyggnad även i Sverige.

Fjärde generationens kärnkraft kommer kunna revolutionera synen på kärnkraft och framför allt göra något bestående för att lösa lagringsproblemen.

Solen styr klimatet!

Fler vargavintrar att vänta är rubriken på en TT-artikel som bl a publiceras i SDS.

Det mest förvånande med artikeln artikeln är att den faktiskt publicerats. Den är ett tydligt tecken att något skett efter de upprepade skandalerna om FN:s klimatpanel IPCC och hur de förfalskat data och hindrat oliktänkande att komma till tals.

Antalet artiklar i ”vanliga” media som redogör för hur olika fenomen kan påverka vårt klimat har ökat. Det vetenskaplig friheten verkar ha blivit något större. Men, även denna artikel innehåller en brasklapp. För att inte stöta sig med de mäktiga som sitter på forskningsanslagen påpekar man nogsamt

att resultaten inte motsäger att jorden långsamt håller på att värmas upp som en effekt av våra växthusgasutsläpp

Rapporten är en i raden av många forskningsresultat som pekar på ett samband mellan klimat och antalet solfläckar:

Ända sedan Galileis tid har det noterats att temperaturerna tenderar att sjunka när fläckarna är få medan många solfläckar brukar hänga samman med milda vintrar.

Solfläckarna försvann nästan helt mellan 1645 och 1715. Detta var under den så kallade Lilla istiden då vintrarna i Europa var extremt kalla. Under större delen av det relativt varma 1900-talet var däremot solaktiviteten extremt hög.


En försmak av miljöpartiets politik

I hela Sverige har tiotusentals personer får en försmak av hur det framtida resandet kommer att gestalta sig om miljöpartiet får möjlighet att genomföra sin politik. Naturligtvis kommer det inte bli det akuta kaos som blivit när hundratals flyg ställs in efter vulkanutbrottet på Island. Men alla dessa personer som drabbas har valt att göra sina resor med flyg eftersom det var det bästa sättet att resa. De gjorde ett aktivt val, flyg var för dem bättre än bil, tåg och buss just för denna resa.

I miljöpartiets Sverige kommer inte den möjligheten att finnas. Miljöpartiet har lovat att allt inrikesflyg söder om Sundsvall skall förbjudas.

Flyg, liksom bil och buss är trafikslag som inte tillnärmelsevis så ofta som tåg drabbas av inställda avgångar och stora förseningar. Om man är bekymrad över flygets oljeberoende vore det smartare att forska på nya flygbränslen än att satsa på att bygga ut det förseningsdrabbade tåget. För inte är det väl någon som tror att snabbtåg skulle vara mindre känsliga för väder och vind än dagens tåg?

Kluvna känslor

I dag hade Sverigedemokraternas Ungdomsförbund bokbord på Vipan. Det är egentligen inte värt att skriva om, att politiska partiers ungdomsförbund samtalar med elever på våra gymnasieskolor är helt normalt och något alla gör. Normalt uppmärksammas det inte av media heller.

Att SDU får en sådan uppmärksamhet beror förstås på de demokratins dödgrävare i form av olika vänstermobbar som drar runt och saboterar yttrandefriheten. Det är beklagligt eftersom SDU får uppmärksamhet för att de är hotade, förföljda och det är synd om dem. I stället borde det skrivas om deras politik och argumenten emot dem.

I dag blev det däremot samtal med elever av två orsaker. För det första fanns polisen på plats och försvarade demokratin. Bra men trist att det skall behövas. För det andra orkade tydligen (enligt media) inte ung vänster masa sig dit förrän mötet pågått en hel timme.  Deras syfte med att komma trots att de saknade tillstånd vet vi inte eftersom de avvisades men man kan ju undra.  Bra gjort polisen!

Massiv polisbevakning Vipan – Lund – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Vänstermobb på Spyken

Gymnasiecheferna på de fyra kommunala gymnasieskolorna i Lund har fattat ett gemensamt beslut när det gäller politisk information på skolorna: Alla partier som finns representerade i riksdagen, i regionen eller i Lunds fullmäktige är välkomna. Det är ett bra beslut som jag stödjer. Det finns förstås fler partier eller grupperingar som vill komma till tals inför höstens val men jag förstår att man måste dra gränsen någon stans för att det skall bli hanterligt.

Enligt SDS fick Sverigedemokraternas lunchmöte ställas in eftersom ett ”tiotal aktivister” kommit till skolan och blockerat deras bokbord. Av kommentarer på nätet att döma gick det vilt till.

Inte för att jag är förtjust i t ex Sverigedemokraternas eller Vänsterpartiets politik men det innebär ju inte att de inte skall få föra fram sina åsikter eller att vi inte skall ta debatten med dem. Att en liten högljudd odemokratisk mobb skall få störa yttrandefriheten är bedrövligt.

Spyken en en gymnasieskola med många engagerade elever. Hoppas att både elever och skolledning, på Spyken och andra gymnasieskolor, är bättre förberedda nästa gång det händer, för det lär tyvärr hända igen, och visar att man inte tolererar odemokratiska mobbar på sin skola.

SD fick lämna Spyken – Lund – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.

Sverigedemokrater fick fly skola

Bra lärarutbildning viktigare än lärarlegitimation

Med anledning av förslaget att införa lärarlegitimation konstaterar många, däribland Sveriges kommuner och Landsting, att en bra lärarutbildning är viktigare än lärarlegitimation. Visst är det så men det behöver inte betyda att legitimation är en dålig idé. Mycket beror på hur legitimeringen byggs upp, vilka möjligheter det finns att få tillgodogöra sig tidigare erfarenheter osv. Validering av kunskaper och färdigheter hos personer med en annan utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet än lärarhögskola måste vara en självklarhet. Vägen genom lärarhögskolan måste inte vara den enda vägen. Möjligheten att dra in legitimationen är också en viktig del i förslaget.

Om lärarlegitimationen införs så att alla som i dag gått igenom lärarhögskolan och är anställda på våra skolor och förskolor, automatiskt, utan att man låter dem genomgå någon form av legitimationstest, får ut en legitimation skulle det fullständigt ta bort legitimiteten för legitimationen.

SKL har också ett annat bra förslag när det gäller lärarutbildningen:

– Det vore också bra att se över möjligheten att genomföra lämplighetstest i samband med antagningen till lärarutbildningen. Att vänta med bedömningen av lärarens lämplighet till introduktionsåret efter utbildningen kan bli kostsamt både för samhället och för den enskilde individen, säger Maria Stockhaus.

SKL:s pressmeddelande: Bra lärarutbildning viktigare än lärarlegitimation | Sveriges Kommuner och Landsting.