Kvalitetssäkrade lärare

Alliansen tar nu ytterligare ett viktigt steg framåt för att öka och säkra kvalitén i landets skolor. From 1/7 2012 införs yrkeslegitimation för lärare och förskollärare. I fortsättningen skall endast den med legitimation få fast anställning och kunna sätta betyg. Legitimationen kräver inte endast examen utan även ett års godkänd tjänstgöring med mentor. Legitimationen skall också kunna omprövas. Detta är vad många elever och föräldrar efterlyst. Det är glädjande att regeringen även hinner fatta beslut att genomföra detta viktiga beslut för att höja lärarnas status och kvalitén i skolan. Reformen finansieras även av staten som skickar med pengar för de ökade kostnaderna för mentorer redan från 2011. Bra att kommunerna får en förberedelsetid

Den enskilt viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Därför är det ett allvarligt problem att attraktionskraften i läraryrket har minskat under ett antal årtionden. Ett tydligt uttryck för detta är att de som söker till läraryrket i dag har lägre studieresultat än de som sökte till läraryrket förr. Att vända denna utveckling är en central utmaning.

Duktiga lärare utför dagligen stordåd i klassrum runt om i Sverige, många gånger utan att få den uppskattning som de förtjänar. De möter varje elev med höga förväntningar och lyckas år efter år lära barn att läsa, skriva och räkna, får dem att upptäcka världen, ett nytt språk eller uttrycka sig kreativt och konstnärligt. Samtidigt vet vi att det finns lärare som inte borde vara lärare men som trots det fortsätter att utöva sitt yrke.

”Vi inför yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012” – DN.se.

Annonser

Ett svar

  1. […] bloggare: Moderata Perspektiv, Louise Rehn Winsborg, HBT-sossen, Mats perspektiv, Kent Persson, Roger Jönsson samt Karl […]

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: