En försmak av miljöpartiets politik

I hela Sverige har tiotusentals personer får en försmak av hur det framtida resandet kommer att gestalta sig om miljöpartiet får möjlighet att genomföra sin politik. Naturligtvis kommer det inte bli det akuta kaos som blivit när hundratals flyg ställs in efter vulkanutbrottet på Island. Men alla dessa personer som drabbas har valt att göra sina resor med flyg eftersom det var det bästa sättet att resa. De gjorde ett aktivt val, flyg var för dem bättre än bil, tåg och buss just för denna resa.

I miljöpartiets Sverige kommer inte den möjligheten att finnas. Miljöpartiet har lovat att allt inrikesflyg söder om Sundsvall skall förbjudas.

Flyg, liksom bil och buss är trafikslag som inte tillnärmelsevis så ofta som tåg drabbas av inställda avgångar och stora förseningar. Om man är bekymrad över flygets oljeberoende vore det smartare att forska på nya flygbränslen än att satsa på att bygga ut det förseningsdrabbade tåget. För inte är det väl någon som tror att snabbtåg skulle vara mindre känsliga för väder och vind än dagens tåg?

%d bloggare gillar detta: