Solen styr klimatet!

Fler vargavintrar att vänta är rubriken på en TT-artikel som bl a publiceras i SDS.

Det mest förvånande med artikeln artikeln är att den faktiskt publicerats. Den är ett tydligt tecken att något skett efter de upprepade skandalerna om FN:s klimatpanel IPCC och hur de förfalskat data och hindrat oliktänkande att komma till tals.

Antalet artiklar i ”vanliga” media som redogör för hur olika fenomen kan påverka vårt klimat har ökat. Det vetenskaplig friheten verkar ha blivit något större. Men, även denna artikel innehåller en brasklapp. För att inte stöta sig med de mäktiga som sitter på forskningsanslagen påpekar man nogsamt

att resultaten inte motsäger att jorden långsamt håller på att värmas upp som en effekt av våra växthusgasutsläpp

Rapporten är en i raden av många forskningsresultat som pekar på ett samband mellan klimat och antalet solfläckar:

Ända sedan Galileis tid har det noterats att temperaturerna tenderar att sjunka när fläckarna är få medan många solfläckar brukar hänga samman med milda vintrar.

Solfläckarna försvann nästan helt mellan 1645 och 1715. Detta var under den så kallade Lilla istiden då vintrarna i Europa var extremt kalla. Under större delen av det relativt varma 1900-talet var däremot solaktiviteten extremt hög.


Annonser
%d bloggare gillar detta: