Studieavgift för utländska studenter

Nu är det beslutat! Avgifter för elever från icke-europeiska länder  införs höstterminen 2011

Riksdagen har nu fattat beslut om propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter till riksdagen.

Utbildningsmarknaden är global. På den marknaden ska Sverige konkurrera genom att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, inte genom att bjuda på gratis utbildning. Riksdagen har med bred majoritet beslutat om regler för studieavgifter. Svenska elever, elever från EU samt elever från EES   (Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz ) har även i fortsättningen rätt till avgiftsfri utbildning. Övriga studenter som vill läsa i Sverige skall betala en avgift. Universitet och högskolor bestämmer själva hur hög avgiften ska vara utifrån principen om full kostnadstäckning.

För att icke-europeiska elever även i fortsättningen skall ha möjlighet att studera i Sverige införs två stipendiesystem. Det ena, som till en början omfattar 30 miljoner per år, vänder sig till studenter i de 12 länder som Sverige har långsiktigt biståndssamarbete med. Stipendierna kommer att administreras av Svenska institutet.

Det andra stipendiesystemet som 2011 omfattar 30 miljoner och från och med 2012 kommer att vara 60 miljoner per år riktar sig till särskilt kvalificerade studenter. Pengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor som därefter själva fördelar stipendierna till studenter.

Utländska studenter är självklart en tillgång för den svenska högskolan. Genom att vi slutar bjuda alla, även de som kan betala, på gratis utbildning, kan vi nu satsa speciellt på studenter från våra biståndsländer och på särskilt duktiga studenter. Detta är ett mycket mer effektivt sätt att använda svenska skattepengar.

Kostnaderna för utomeuropeiska studenter vid svenska universitet är i dag 500 miljoner kronor. Till detta kommer de kostnader för t ex svenskundervisning som kommunerna är skyldiga att erbjuda de studenter som sökt utbildning som varar i minst två år. Dessa pengar bör kunna användas för att öka kvalitén på undervisningen. Det är många ämnen där studenterna klagar över att man har alldeles för lite undervisningstid. Där hoppas jag på en kraftig kvalitetshöjning framöver.

Samtidigt med detta beslut slås det fast i lag att studierna för svenska studenter skall vara avgiftsfria.

Beslutet att införa avgifter stöddes av Allianspartierna och Socialdemokraterna.

Lund – Skånskan.se.

%d bloggare gillar detta: