Yttrandefriheten måste försvaras

På torsdagskvällens kommunfullmäktige svarade jag på en interpellation från Sverigedemokraterna. Läs mitt svar nedan:

Svar på interpellation från Hans-Olof Andersson (SD) med rubriken
om ansvaret (för) det politiska våldet på Lunds gymnasieskolor.

Politisk information i form av bokbord på gymnasieskolorna är ett värdefullt komplement till klassrumspresentationer och auladebatter. Kampanjverksamhet på gymnasieskolorna har en lång tradition och är ett viktigt inslag för att skapa intresse för och kunskap om politik. Därför har de kommunala gymnasieskolorna i Lund enats om principen att partier som är representerade i kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdagen skall vara välkomna att genomföra (på förhand planerade) så kallade bokbord, dvs dela ut material och diskutera/informera om sin politik på en av skolan anvisad plats och tid.

Med anledning av det tumult som uppstod när Sverigedemokraternas ungdomsförbund besökte Spyken den 14/4 har Hans-Olof Andersson ställt två frågor till mig:

Tycker du att det är bra eller dåligt att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök?
Tycker du, att om rektorer eller annan personal på Lunds gymnasieskolor upptäcker att personer som inte hör till skolan uppträder störande mot gästande politiker, i så fall skall be de gästande politikerna avsluta sitt besök i förtid?

Naturligtvis är det ”dåligt” att SDU inte kunde genomföra sitt skolbesök. Demokratins spelregler och yttrandefriheten kräver att vi skall kunna respektera andras rätt att föra fram sina åsikter och ta debatten med dem oavsett vad vi tycker om budskapet. De som saboterade besöket respekterade inte detta och det är dåligt.

Spykens gymnasiechef har tagit initiativ till diskussioner med skolans elever om åsikts- och yttrandefriheten och vilka regler som gäller i Sverige. Detta är ett viktigt och nödvändigt uppdrag för skolan.

När det gäller den andra frågan så är det klart att skolan inte är någon allmän plats och självklart skall skolan avvisa dem som inte har rätt att vistas där eller stör ordningen så att man inte kan garantera övriga elever och besökandes säkerhet. Om det krävs får man be om polishjälp. Gymnasiechefen har ett ansvar för ordningen och elevernas säkerhet på skolan. Enligt den information jag fått ansåg gymnasiechefen att situationen var sådan att det inte fanns annat val än att avbryta besöket. Enligt min uppfattning skall bokbord som dessa genomföras. Kan skolan inte garantera elevernas säkerhet skall polis tillkallas.

Det är fullständigt oacceptabelt att en liten odemokratisk mobb på detta sätt skall kunna stoppa yttrandefriheten. På Spyken hade man förberett sig för att det skulle kunna bli bråk genom att flera rektorer och lärare var närvarande. Tyvärr räckte det inte. SDU:s besök på Vipan och Katte har kunnat genomföras. På Vipan fick polisen avvisa ungdomar från Ung Vänster som inte tillhörde skolan och på Katte kunde skolledningen hantera ordningen efter en upphetsad start.

Jag förutsätter att SDU får möjlighet till ett nytt besök på Spyken. Annars kommer vi inte kunna tillåta andra ungdomsförbunds bokbord och det är fullständigt oacceptabelt att inte försvara demokratin mot dess fiender.

Dalby 2010-04-27

Louise Rehn Winsborg
ordförande Utbildningsnämnden

%d bloggare gillar detta: