Sveriges ekonomi på väg att lyfta

Vi har mycket att tacka Alliansregeringen för. Sverige har gått någorlunda helsinnade genom finanskrisen. Nu finns det dessutom svart på vitt att Alliansen skött statens finanser och att svenskarnas återhämtningsmöjligheter efter finanskrisen är bättre än alla andra inom EU.
Tack och lov för Anders Borg. Östros och socialdemokraterna hade varit ren katastrof för svensk ekonomi. Deras enda förslag till krispolitik var ju samma bidragspolitik som fört t ex Spanien till ruinens brant.

Sveriges ekonomi på väg att lyfta, SvD, 29 maj 2010

Kraftig skjuts uppåt för den svenska ekonomin, DN 28 maj 2010

Först publicerad på min valblogg i lokaltidningen

VG för skolmaten på Spyken

Skolmaten är viktig för att eleverna skall orka prestera bra under hela skoldagen. Det gäller att maten inte bara är näringsriktig utan även att den är god och miljön i matsalen bra. Nyttig mat gör ingen nytta om inte eleverna äter den.

Därför väckte det förstås viss uppmärksamhet när en representant från eleverådet på Spyken i samband med en debatt sade: Nu ska politikerna få svara på vad det är för sörja som läggs upp på våra tallrikar till lunch varje dag.

Under mina år som ordförande i Utbildningsnämnden i Lund har jag talat med många elever, föräldrar och skolledare om maten. Jag har många gånger besökt skolmatsalar för att äta, samtala, titta på köer och uppleva atmosfären. Mitt helhetsintryck från våra gymnasieskolor är att maten faktiskt är helt ok. Den är kanske inte alltid så spännande men den skall också kunna ätas av många olika personer. Vi följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets riktlinjer ”Bra mat i skolan” och ”Bra mat i förskolan”.

I dag besökte jag Spyken, bl a för att äta i skolmatsalen. Väl godkänt är mitt betyg för makaroner, välsmakande tomatsås med skinka och sallad. Vegetariska alternativet också mycket gott, bättre tyckte några. Definitivt inte ”sörja”, ett uttryck som är en direkt förolämpning mot de som lagar maten om man skall döma efter det som serverades idag.

En glad överaskning var att det var så lungnt och ingen hög ljudnivå, trots att matsalen är liten med tanke på elevantalet. Det är förstås elevernas förtjänst.

En bra och trevlig lunch!

(Ursprungligen publicerad på min valblogg hos lokaltidningen)

Moderaterna vill stoppa mackdöden

När vänsterpartierna hade majoritet i riksdagen innan valet 2006 beslöt de att bifalla miljöpartiets landsbygdsfientliga förslag om den sk pumplagen. Precis som kunde förutses har den följts av mackdöd och sämre service i glesbygd. Det finns uppskattningar att ca 600 mackar redan tvingats stänga och att minst ytterligare 600 är hotade.

Riksdagens trafikutskott (där alltså alla riksdagens partier stod bakom beslutet ett införa pumplagen) har gjort en utredning och konstaterat att är det inte är lagen som är orsaken till ”mackdöden”. I stället är det en ”allmän strukturrationalisering” som ska ligga bakom att antalet besinmackar i Sverige har minskat. (Hur man nu kunnat få fram det!)

Kravet var att alla mackar skall erbjuda minst ett förnyelsebart bränsle. Det krävdes förstås inte mycket eftertanke för att förstå att mycket stora investeringar i ett bränsle med låg efterfrågan på mackar som redan hade låg lönsamhet skulle leda till mackdöd i glesbygden. Om inte annat så gav lagen bensinbolagen en bra förevänding och ett argument för att påskynda nedläggning av mindre lönsamma enheter.

I glesbygd är macken ofta så mycket mer än bara en mack där man köper bensin och diesel. Protesterna var stora både före och efter valet.

Efter valet hade Alliansregeringen möjlighet att stoppa eller kraftigt omarbeta lagen men man tog inte chansen. Ytterst ansvariga i regeringen är centerpartiet med näringsminister Maud Olofsson som normalt slåss både för glesbygd och småföretag. Men miljöminister Andreas Carlgren, också centerpartist, och det påstådda klimathotet stoppade förstås effektivt allt resonemang. Senare har även han sagt sig vara beredd att ompröva lagen.

Det är ju ganska konstigt att tro att sämre service i Svensk glesbygd, längre resor till macken, som ofta dessutom är verkstaden, affären, posten, kanske bolaget och apoteket också, skulle kunna rädda Klimatet. Om argumenten för pumplagen kommer ur omsorg om miljö och klimat är det svårt att förstå hur man kan acceptera all den verkligt onödiga körning som blir resultatet.

Därför är jag glad för att mackdöden behandlas i Moderaternas Landsbygdspolitiska plattform där det föreslås att man ska se över regelverket så att undantag kan ges där mackarna ligger glest.

De har dock visat sig att de minsta bensinmackarnas överlevnad kan äventyras om pumplagen genomförs fullt ut även för dem. Därför anser vi moderater att en översyn av lagen skyndsamt måste göras så att inte tillgängligheten försvåras än mer.

Bättre sent än aldrig!

Mobbning – problem som kräver seriös statistik

Folkhälsoinstitutet har frågat alla Sveriges elever i åk nio om det förekommer mobbing i klassen och har sedan rankat alla skolorna. Dagens Samhälle publicerar i nr 18/2010 ”Folkhälsoinstitutets mobbningslista”.

De slutsatser som dras i Dagens Samhälle är fel. Tidningen gör t ex en stor affär av att 56 % av eleverna i Vellinge säger att det förekommer mobbning i klassen och utnämner Vellinge till en av de värsta mobbningskommunerna. Resultatet ensamt säger ingenting om omfattningen av mobbningen – för att få veta det måste man ställa andra frågor.

Det som förtjänar uppmärksamhet är att bara 56 % noterar att det förekommer. Hälften av eleverna märker alltså inte vad som pågår!? Det förekommer mobbning på alla skolor även om graden kan variera.

Frågan jag ställer mig är – hur är mobbingsituationen på de skolor där bara några få elever märker vad som sker!? Kanske borde mobbinglistan publiceras i omvänd ordning?

På skolor med ett bra antimobbningarbete är alla, både elever och personal, observanta på problemet och skolan får många ja-svar på frågan om det förekommer mobbing. Det säger inget om det är ett, tio eller tjugo barn som mobbas, bara att många är medvetna om att det förekommer. Enkäterna blir förstås ett bättre underlag för de viktiga diskussionerna i lärararbetslagen och med eleverna om man också frågar t ex om eleverna själva utsatts för mobbning.

Barn- och elevombudet (BEO) Lars Arrhenius tycker att Skolverket kunde publicera listor om mobbningen också, skola för skola. Om man verkligen vill få ett mått på mobbningen per skola måste enkäterna formuleras annorlunda och man måste arbeta mer med analysen.

”Det finns tre slags lögner: lögn, förbannad lögn och statistik.”

Faktakoll: De rödgröna höjer skatten för 3 miljoner löntagare!

I Agenda den 9 maj sade Fredrik Reinfelt:

”De vill få svenska folket att tro att det bara handlar om inkomster över 40 000, men det är vanliga människor med vanliga löner i vanliga bilar som kommer att drabbas av dessa höjda skatter”

Faktakollen har gjort en granskning och funnit att han har rätt, påståendet stämmer!

Vänsterpartiernas förslag om sänkt a-kasseavgift och och höjd skatt (sänkt jobbskatteavdrag) ger 3 miljoner löntagare högre skatt! Det drabbar förstås den dryga miljon löntagare som inte är med i någon A-kassa men också medlemmarna i t ex Kommunalarbetarnas, SKTF:s, Småföretagarnas och Akademikernas A-kassor, totalt 1,9 miljoner löntagare som i dag betalar en A-kasseavgift på under 182:- kronor per månad.

Enligt regeringen är runt 1,8 miljoner löntagare idag medlemmar i kassor med avgifter under 182 kronor. Den siffran bekräftas av statistik från Inspektionen av arbetslöshetsförsäkringen (IAF), som visar att det finns 1,88 miljoner medlemmar i a-kassor med avgifter under 182 kronor. Samtidigt räknar regeringen med att 1,5 miljoner person med arbetsinkomster 2011 inte är medlemmar i någon a-kassa och därmed också förlorar på reformen. I dag finns 4,4 miljoner sysselsatta i Sverige enligt SCB. 3,3 miljoner är medlemmar i någon a-kassa enligt IAF och det skulle innebära att runt 1,1 miljoner löntagare inte är medlemmar. 1,88 miljoner plus 1,1 miljoner är lika med knappt 3 miljoner – alltså den siffra som Reinfeldt använder.

Slutsats: Påståendet stämmer. De rödgrönas trygghetsväxling innebär att runt tre miljoner löntagare får höjd inkomstskatt.

Otydligt från vänster om yttrandefriheten

Sydsvenskan föjer i dag upp sin utmärkta ledare Vi är alla Lars Vilks med att ställa frågor till partiledarna om hur de ser på hoten mot Lars Vilks. De fem ger tydliga svar men Lars Ohly (V) och Peter Eriksson (MP) – förminskar sitt försvar av yttrandefriheten genom att även kritisera konstnären själv:

Lars Ohly(V) hävdar att Vilks syftar till att stärka rasismen och islamofobin genom sin konst och Peter Eriksson (MP) säger att det är dumt att provocera och håna.

Det är bedrövligt att vänsterpartierna inte utan reservationer står upp för vår yttrandefrihet som Alliansen och socialdemokraterna gör i denna intervju.

Är en röst på Monas Sahlin också en röst för självcensur? Om olyckan är framme så planerar hon ju att regera tillsammans med Ohly och Eriksson.

Ansvar utan skattehöjning

Finanskrisen har märkts även i Lund men med en god hushållning med våra gemensamma resurser och en ansvarsfull politik har Lund klarat sig bra. Under 2010 har vi till och med kunnat satsa extra på vuxenutbildning, Internationella skolan, datorer på högstadiet och gymnasiet, utveckling av matematikundervisningen osv för att nämna några satsningar inom utbildningsområdet.

När Alliansen nu presenterar budgetförslaget för 2011 och ramar för de kommande åren finns det fortfarande utrymme för en del satsningar trots att osäkerheten inför 2011 är stor. 2010 blir bättre än väntat men ännu är det svårt att göra säkra prognoser för 2011.

För de kommande åren kan Lundaborna glädja sig åt att det blir ett inomhusbad i Dalby i anslutning till den nya skolan som behövs nu när Dalby växer. Det blir naturligtvis satsningar på skolan och förskolan där barnantalet ökar kraftigt, konstgräsplan i Södra Sandby, 10 miljoner till kulturen, en rejäl satsning på upprustning och renhållning av parker och gator, lördagsöppet på Turistbyrån och inte minst vårdnadsbidrag införs från 2012.

Budgeten för kommande år kommer att diskuteras i kommunfullmäktige i juni och om inte för så återkommer jag då och berättar lite mer om satsningar som jag tycker är viktiga.

Till sist skatten. Alliansens budgetförslag för 2011 innehåller oförändrad skatt. Detta till skillnad från vänsterpartierna som vill höja med 1 krona (40 öre i kommunen och 60 öre i regionen). Lund har redan den sjätte högsta skatten i Skåne. Det är min uppfattning att vi så snart det är möjligt bör fortsätta att sänka skatten, både i kommunen och på riksplanet.

Ursprungligen publicerad på min valblogg i Lokaltidningen

Sydsvenskan
Skånskan
Lokaltidningen