Lögn, förbannad dikt och statistik

”Allt går att bevisa med statistik” brukar man ju också säga. En viktig uppgift för skolans matteundervisning är att lära eleverna hur statistik fungerar och hur lätt den är att manipulera. Boken ”att ljuga med statistik” borde varje gymnasist läsa. I bland kan det förstås vara så att någon gör fel av misstag men det tror jag inte en sekund på när det gäller de rödas senaste utspel:

Aftonbladet skriver:

”25 000 välfärdsarbetare har försvunnit från den gemensamma välfärden under alliansregeringen”.
Den slutsatsen drar det rödgröna blockets partiledare utifrån SCB:s Arbetskraftsundersökningar.
Men påståendet är mer falskt än sant, visar Aftonbladets Lögndetektor.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet försöker få väljarna att tro att antalet personer som arbetar med vård skola och omsorg kraftigt har minskat under de senaste fyra åren. ”25 000 arbetare i den gemensamma välfärden” visst låter det allvarligt. Det de röda utelämnar är att tjänsterna fortfarande finns kvar och utförs men kanske av en anställd i t ex en enskild förskola eller på en privat driven vårdcentral i stället för av en kommunanställd. Tjänsten utförs, någon finns anställd till att utföra den, de som utnyttjar tjänsterna har ofta fått ett mera varierat utbud att välja mellan och verksamheten är fortfarande solidariskt finansierad via skattemedel.

Varför så upprörda. Jo det är förstås så att en del av makten och beslutanderätten av vad som skall utföras och hur har flyttats från politiker till föräldrar, elever, vårdbehövande och deras anhöriga.

Jag tycker utvecklingen är bra. Det vi från politiskt håll måste bli bättre på är att ställa rätt krav vid upphandlingar och att utveckla vår kvalitetsuppföljning – såväl av tjänster som utförs i privat som i offentlig regi.

Aftonbladets slutsats: Det kan vara precis tvärt om:

Slutsats: Inte hela verkligheten redovisad

Att antalet anställda i kommunsektorn minskade mellan 2008 och 2009 stämmer. Men det går inte med hjälp av de rödgrönas statistik dra slutsatsen att antalet välfärdstjänster inom skola, vård och omsorg har minskat med 25 000 tjänster.

Egentligen kan det vara tvärtom, eftersom de privata välfärdsföretagen har ökat både i antal och i antalet anställda, samtidigt som kommuner och landsting lägger allt mer pengar på privata upphandlingar.

Annonser
%d bloggare gillar detta: