Restaurangfacket vill inte ha sänkt restaurangmoms!!!

Egentligen borde man inte bli förvånad när Hotell- och restaurangfacket motsätter sig Alliansens förslag att halvera restaurangmomsen. Socialdemokraterna vill inte ha sänkt moms, då vill inte facket det heller.

Ella Niia, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket, vill egentligen inte ha dagens system med olika moms på mat som säljs i affär (12 %) och mat som äts på restaurang (25 %). Facket borde därför stödja Alliansens förslag för lika moms och för fler jobb – men nej – partilojaliteten går före medlemmarnas väl och ve. Dilemmat med olika momsnivåer löser hon genom att säga att man hellre ska höja matmomsen i affärerna än att sänka tjänstemomsen på restaurang! Att det skulle märkas och göra ont i bl a medlemmarnas hushållskassa struntar hon uppenbarligen i. DI

Genom att momsen på mat på restaurang sänks till samma nivå som på den mat vi köper med oss räknar regeringen med fler jobb. Momssänkningen som gör det billigare att köpa tjänster är en viktig del av jobbpolitiken och en fortsättning på succén med RUT och ROT. Om fler får råd att gå ut och äta eller går ut oftare blir det fler jobb, kanske speciellt för ungdomar och personer med invandrarbakgrund eftersom restaurangbranschen har många unga och utländskt födda som medarbetare.

Halverad restaurangmoms är en del av det företagspaket som regeringen presenterade i dag. Det innehåller också förslag för att stärka kvinnors företagande, entreprenörskap, innovationsinsatser och regelförenklingar. Den utlovade breda skatteutredning som ska tillsättas för att ta fram en mer rättvis och effektiv företagsbeskattning ser jag verkligen fram emot. Är det något jag saknar så är det förstås sänkt tjänstemoms även för t ex frisörer som diskuterats. I takt med att ekonomin förbättras och dessa åtgärder gett resultat återkommer säkert t ex frisörerna!

Stort förtroende för Lunds skolpolitiker

Lärarnas Riksförbund (LR) firar skolans dag genom att släppa rapporten Ge alla elever samma chans.

På frågan; ”Vilket av de två politiska blocken har du störst förtroende för när det gäller just skolfrågor?” svarar 44 % av Lundaborna Alliansen och endast 27 % de rödgröna.
47 % av Lundaborna har mycket stort eller ganska stort förtroende för de personer som är ansvariga för skolpolitiken i kommunen. Väljarna i Lund är också de som (bland kommunerna i undersökningen) i störst utsträckning anser att skolan i Lund får tillräckliga resurser.

Rapportens titel ”Ge alla elever samma chans” skulle lika väl kunna komma från Alliansen. Det är just det som vårt arbete med läsa-skriva-räkna satsning, skriftliga omdömen, tidiga betyg, fler nationella prov, tydliga mål, antimobbingsatsningar, stärkt skolinspektion, ny lärarutbildning, återinförd speciallärarutbildning, rektorsutbildning, lärarlyftet, förskolelyftet… syftar till. LR driver förstås frågan om förstatligande av skolan. Jag tror inte det är lösningen. Skolans problem fixas inte av en omorganisation.

Många av de beslut Alliansen fattat på skolområdet kommer förstås inte att ge resultat förrän på längre sikt. Skolinspektionens regelbundet återkommande granskningar, lika för kommunala och fristående skolor, kommer säkert att ruska om och driva utvecklingen framåt på många skolor. Deras arbete kan ge ganska snabba resultat. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg och arbetar för väljarnas förtroende att i fyra år till vara med om att göra Lunds bra skolor ännu bättre.

Thomas Bodström (S) vill bara ha drogtester för andra

Det här kommer att bli en klassiker! Så pinsamt att man knappt kan vara skadeglad!

Ju fler som jobbar desto bättre sjukvård har vi råd med!

Utan hästen stannar Sverige

I Lunds kommun finns ca 3 600 hästar. De är en viktig del av många människors vardag. Hästnäringen är viktig för företagandet, som ungdoms- och handikappidrott och för landsbygdens utveckling. I kommunen finns också Flyinge avels- och hästsportcentrum med bl a högskole- och yrkesutbildning. På Flyinge bedrivs även gymnasieutbildning i samverkan med gymnasieskolan Vipan. För många är bostadsdrömmen en hästgård utanför Lund. Sammantaget gör detta Lund till en av landets viktigaste ridkommuner.

Ridleder är viktiga både för ryttarnas säkerhet och för att undvika konflikter med friluftsliv och markägare. De är också viktiga för att göra Lund till en attraktiv boendekommun för hästintresserade. Ridvägarna kring Flyinge bör byggas ut. Det är bra att kommunen anlägger ny ridväg vid Skrylleområdet med mål om en sammanhängande ridväg mellan Rögle och Torna Hällestad, bra men inte nog. Målet måste vara ett sammanhängande ridvägnät i hela kommunen, från norra Lund till Genarpsområdet. Därför vill jag arbeta för en rid-, gång- och cykeltunnel (under väg 11) som förbinder Dalby med Bonderup och Björnstorp. Befintliga passager är ej hästsäkra.

Inom moderaterna finns ett rikstäckande hästnätverk som bl a lägger fokus på att hästnäringen utvecklas ytterligare till en grön hållbar framtidsbransch. Den möjlighet till både rikare fritid och jobb som ridning medför för personer med funktionshinder och ridskolornas viktiga roll som dagens fritidsgårdar betonas också.

Moderaterna vill:

– Uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter som till exempel arbetstillfällen, turism och fritids- sysselsättning för barn och ungdomar.
– Att Sverige ska vara en stark röst för ett bättre djurskydd i hela EU.
– Fortsätta satsningen på Idrottslyftet som stärker rörelse, hälsa och friskvård och som kommer hästsporten till del.
– Värna ridningens viktiga roll som Sveriges största handikappidrott.
– Verka för en jämställd tilldelning av resurser till både flickors och pojkars idrottsverksamhet, såväl nationellt som lokalt.
– Att värdegrunder fortsätter att utvecklas för tävling med häst.
– Arbeta för att hästsektorn ska vara en naturlig del av att utveckla landsbygden och bidra till att nå EU:s miljömål.
– Stödja fortsatt forskning för bättre djurvård och djurhälsa.
– Stärka arbetet med regelförenklingar och förbättrade villkor för Sveriges entreprenörer, däribland inom häst- näringen.

Alliansen vinner

Framåt…
– hittad hos Mary X Jensen

Reinfeldt lovar att inte höja bensinskatten!

Det blir ingen höjd bensinskatt och ingen kilometerskatt med en fortsatt Alliansregering! Det lovade statsminister Fredrik Reinfeldt när han besökte Boden enligt DN.

I sitt tal kritiserade han de rödgrönas förslag till kilometerskatt, vars utformning inte presenterats, men som enligt Reinfeldt skulle innebära att många företag skulle tvingas slå igen.

Löftet att inte höja bensinskatten uppskattades av åhörarna. Att kompensera en höjning med höjda reseavdrag är otillräckligt, enligt Reinfeldt.

– Bara var femte resa är en jobbresa, sade han och hänvisade till att pensionärer behöver bilen för sina resor, yngre för att till exempel skjutsa barn till träning.

Detta är verkligen värt att göra vågen för. Det är ett viktigt löfte för bilberoende familjer; bilen är nödvändig inte bara för arbetsresor utan för en meningsfull fritid, för barnen, släkten, kultur och idrottsaktiviteter, inköp, semester…..

Vänsterblockets kilometerskatt är inte bara ett hot mot jobben i transportberoende exportindustrier utan också en kraftigt ökad kostnad för konsumenterna. Ökade transportkostnader för mat och andra livsnödvändigheter slår förstås extra hårt mot dem som redan har små marginaler i hushållsbudgeten.

Kilometerskatten kräver dessutom ett väl utbyggt system för kontroll och övervakning av alla fordon. När det väl finns på plats, vad är enklare än att även låta det gälla privatbilismen. 1984 på väg!