Reinfeldt lovar att inte höja bensinskatten!

Det blir ingen höjd bensinskatt och ingen kilometerskatt med en fortsatt Alliansregering! Det lovade statsminister Fredrik Reinfeldt när han besökte Boden enligt DN.

I sitt tal kritiserade han de rödgrönas förslag till kilometerskatt, vars utformning inte presenterats, men som enligt Reinfeldt skulle innebära att många företag skulle tvingas slå igen.

Löftet att inte höja bensinskatten uppskattades av åhörarna. Att kompensera en höjning med höjda reseavdrag är otillräckligt, enligt Reinfeldt.

– Bara var femte resa är en jobbresa, sade han och hänvisade till att pensionärer behöver bilen för sina resor, yngre för att till exempel skjutsa barn till träning.

Detta är verkligen värt att göra vågen för. Det är ett viktigt löfte för bilberoende familjer; bilen är nödvändig inte bara för arbetsresor utan för en meningsfull fritid, för barnen, släkten, kultur och idrottsaktiviteter, inköp, semester…..

Vänsterblockets kilometerskatt är inte bara ett hot mot jobben i transportberoende exportindustrier utan också en kraftigt ökad kostnad för konsumenterna. Ökade transportkostnader för mat och andra livsnödvändigheter slår förstås extra hårt mot dem som redan har små marginaler i hushållsbudgeten.

Kilometerskatten kräver dessutom ett väl utbyggt system för kontroll och övervakning av alla fordon. När det väl finns på plats, vad är enklare än att även låta det gälla privatbilismen. 1984 på väg!

%d bloggare gillar detta: